کد خبر: ۶۳۲۷۷
تاریخ انتشار:۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳
نخل، رمز وفاداری
شوشان/سید سلطان حسینی
رییس کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نخل از جمله نباتاتی است که اضافه بر فواید بسیار آن، از جهت دینی و معنوی جایگاه ویژه ای دارد و نام آن بیست بار در قران کریم آمده است. خرما بعنوان مهمترین فایده نخل، ارزش غذایی بسیار بالایی دارد. از همه عجیبتر تشابه نخل به انسان است، بعنوان مثال همچون انسان در آب خفه می شود و اگر آب از سر آن بگذرد می میرد. سر نخل اگر بریده شود از بین می رود و بی دلیل نیست که واحد شمارش نخل همچون انسان نفر است. 

با این مقدمه می خواهم نکاتی از اهمیت کاشت نخل در خیابانها و پارکهای اهواز را جهت بکارگیری این نکات از سوی دست اندرکاران متذکر شوم. خلاصه و مفید عرض می کنم که ظرفیت فضاهای خالی موجود در اهواز جهت کشت نخلهای پر ثمر و اصیل حداقل دویست هزار نفر نخل برآورد می شود.

با یک برنامه ریزی فاز بندی شده می توان بتدریج فرهنگ نخل کاری را جایگزین گونه های گیاهی موجود نمود و در بحث فضای سبز ناپایدار این شهر تحول ایجاد کرد.

با توجه به بحران آب موجود، نخل بهترین گزینه در میان گونه های مختلف است زیرا با حداقل منابع آبی قابل آبیاری است و در زمان رشد نیز قادر به تامین حداکثری خود از منابع زیرزمینی است.
تصور بکنید، اگر این کار صورت بگیرد و طبق برنامه ریزی چند ساله، نخلها به ثمر بنشیند، چه آثار و برکات مادی و معنوی نصیب شهر می شود؟

طرح نخل کاری اهواز را می توان جزء تفکیک ناپذیر مفهوم اقتصاد مقاومتی دانست زیرا این طرح اضافه بر زیبایی خاص آن، در بحث اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نگرشی خوشبینانه تر حتی در مقوله صادرات می تواند حرف برای گفتن داشته باشد و جزیی از منابع درآمدی شهرداری باشد. کاشت انبوه این درخت هیچ منافاتی با محیط زیست شهری ندارد بلکه مکمل آن است زیرا نخل از دوستان محیط زیست است.

با یک حساب سر انگشتی (در صورتیکه طرح پیشنهادی اجرا شود) چیزی حدود چهل میلیون کیلو خرمای مرغوب می توان برداشت کرد، لذا این موضوع بسیار مهم است و باید در دستور کار برنامه ریزان و مدیران شهرداری اهواز قرار بگیرد.