تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۸۷۳۰۲
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱
مهندس پاپی:
پاپی در ادامه افزود :اصلاح زهکش خیابان بسیج که یکی ازمعضلات ومشکلات زیست محیطی شهربودوسالیان سال شهروندان ازان رنج میبردندکه بااستفاده ازتوان وتجهیزات شهرداری به طورکامل حذف گردیدورضایتمندی بسیارخوبی به دنبال داشت
گزارش عملکرد۳ماهه شهرداری شهر حر
مهندس پاپی شهردار حر در گفتگوی اختصاصی با شوشان  عملکرد شهرداری را به شرح ذیل اعلام کرد: ساماندهی واصلاح کلیه  درختان سطح شهربه طوراصولی، نخاله برداری وپاکسازی سطح شهربه طورمستمروروزانه ،ساماندهی نیروی انسانی وانضباط اداری ومالی درشهرداری  ،اصلاح وتهیه تجهیزات اداری وبهسازی محوطه شهرداری ،بهسازی واماده سازی فازیک پارک ساحلی شامل نرده های حفاظ ،اصلاح سنگ فرش ،خاکریزی ،اصلاح چمن ،کاشت نهال ،تامین آب خام وخریدتجهیزات پارکی که درچندروزاینده نصب خواهدشد.

پاپی در ادامه افزود :اصلاح زهکش خیابان بسیج که یکی ازمعضلات ومشکلات زیست محیطی شهربودوسالیان سال شهروندان ازان رنج میبردندکه بااستفاده ازتوان وتجهیزات شهرداری به طورکامل حذف گردیدورضایتمندی بسیارخوبی به دنبال داشت ..بهسازی وپاکسازی جداول قدیمی منتهی به پارک ساحلی که سالهارهاشده ومسدودبودن وفاضلاب ان دراملاک خصوصی مردم رهاوتبدیل به لجنزاروباتلاق شده بود...اصلاح پل چند تقاطعهاازخیابانها..محصورکردن بهسازی ورنگ آمیزی گلکاری ودرختکاری قطعه شهدابابهترین کیفیت ..تهیه ونصب تابلوورودی شهربه ابعاد۵.۳در۹متروبه ارتفاع ۷متر..خریدونصب تجهیزات پارکی (مجموعه بازی .نیمکت وسطل زباله ) درپارک جنب میدان شبیه  ..پرداخت حدودا 2میلیاردریال ازبدهیهای شهرداری به صورت نقد وساماندهی وپرداخت بیش ازده میلیاردریال ازبدهیهای شهرداری ..پرداخت ۴ماه حقوق به طورکامل به پرسنل وهمچنین پرداخت بیمه شهریور.مهر.آبان .آذرودیماه کلیه  پرسنل ،انجام وارتقای درجه شهرداری  از۳به ۴که درحال ابلاغ است ،پیگیری طرح جامع شهر که دردستورکاروزیرجهت ابلاغ میباشد..اخذمجوزوطراحی ومطالعات میادین ورودی ومرکزشهرکه میدان مرکزشهردرحال اجراست ومیدان ورودی نیزتاچندروزآینده شروع بکارخواهدشد،مطالعه وطراحی واخذمجوزات لازم جهت احداث بانددوم جاده کمربندی ،طراحی مطالعات وپیگیری مجوزات احداث پارک میراث روی تپه باستانی شهرحربه مساحت حدودابیش ازدوهکتار،مطالعه طراحی جانمایی وقطعه بندی وپیگیری مجوزات لازم جهت ساماندهی احشام ،راه اندازی وتعمیروتجهیزپمپهای آب خام ،فروش خودرومستهلک پژو۴۰۵وخریدیک دستگاه خودروآریوبامجوزشوراوکمیته انطباق برای شهرداری اخدمجوزخریدیک دستگاه بالابروپیگیری انجام مناقصه خریدآن درروزهای آتی ،گلکاری ودرختکاری بلوارهاومیادین وپارکهای سطح شهر،شروع بکارلکه گیری نوارهای حفاری ،اجرای جوی وجدول فاضلاب چندین خیابان درسطح شهر،بهسازی پارک پشت شورا،خریدپایه های روشنایی ۳متری وهمچنین خریدبرج پرچم ۴۰متری که درچندروزاینده درمحلهای موردنطرنصب خواهندشد..خرید۳۰عددسطل زباله وتوزیع درسطح شهر،پیگیری وجلسه بامعاون وزیرورییس سازمان شهرداریهاومعاونین درچندین جلسه جهت رفع مشکلات شهرداری..
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار