انقلابی بودن یعنی چه ؟
شوشان - محمد دورقی :
چندی ست که در فضای گفتاری و گفتمانی و در سپهر سیاسی کشور، رویگردانی از دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب نمود و جلوه بیشتری پیدا کرده است و فاش و بدون تحفظ بازنمایی می شود. وجه مشترک این نقل ها و قول ها خستگی ست.خستگی از این دو اردوگاه که از دل جدال چند ده ساله آنها نه یک مدل اقتصادی موفق بیرون آمد و نه یک مدل سیاسی متعامل اما عزتمند. مردم به تناوب این دو جناح را با فرصت کافی در مناصب و مناسبت های مختلف آزموده اما نه تنها نتیجه قابل توجه و نجات بخش و موثری که دین و دنیای آنها را توامان مدنظر قرار بدهد بدست نیاوردند بلکه در بسیاری از مواقع در میان خصومت های بی ملاحظه آنها متضرر هم شده اند و  کِشت تُنُک و نا انبوه آنها از هجوم ملخ های مجادله جناح ها مصون نمانده است. این دو جناح بیش از آنکه در پی تحقیق در باب چگونگی برون رفت از مشکلات جاری کشور بشکل اصولی و پایدار باشند بدنبال تخطئه و تقبیح یکدیگرند.مردم به جان آمده و مستاصل به این نتیجه رسیدند که تنها راه برون رفت از این وضعیت، بازیابی داده های اولیه انقلاب است. 
انقلابی بودن  فرصتی برای مومنان حقیقی و متخصصان بومی ِ جهانی اندیش هر دو اردوگاه است. شطی برای مشرب شیفتگان ایمان و علم و اخلاق. انقلابی بودن مناسبتی با حلقه تنگ و انحصاری و واپس زن و ستیزه جو و خود حقیقت پندار برخی از اصول گرایانی که فکر می کنند سرقفلی انقلاب تا ابد بنام آنها صادر شده است ندارد همانطور که بر برخی از  سست عنصرانِ واداده و منفعلی که بنام اصلاحات می خواهند سر و ذیل اسلام  را بزنند و از وحی آسمانی شیر بی یال و دمی بسازند و عزت فروشی کنند و  سرچشمه حیات را منحصرا در دامنه سلسله جبال آلپ و راکی می پندارند منطبق نیست. انقلابی بودن یعنی توازن در دفع و جذب و پرهیز از حذف. 
انقلابی بودن یعنی برخورداری از توانمندی در مقیاس جهانی و کاربرد این توانمندی بصورت بومی برای تثبیت دین و تمشیت معیشت امت مسلمان.در این تعریف ایران میان جهان است نه میان جهاز هاضمه استکبار.در این تعریف ستیزه غالب نیست بلکه حکمت غالب است.انقلابی بودن یعنی حاکمیت اخلاق و ایمان و علم و حکمت.انقلابی بودن یعنی مدیریت کردن با دانش راهگشای امروز و با معنویت ناب دیروز. انقلابی نه گذشته گرا و نوستالوژیک است و نه رویا زده ی آینده ای موهومی.انقلابی قوانین جهانشمول علوم مختلف را با افراط در استقلال و بومی گرایی کنار نمی گذارد .انقلابی با دنیا می سازد اما بومی می سازد. اگر مراقبت نکنیم این اصطلاح هم مانند دیگر اصطلاحات نوظهور دچار افراط و تفریط می شود.اصطلاح انقلابی بودن بقصد تعریف نگرشی جدید و خلق محتوایی نوین برای بازاحیایی و پوست اندازی انقلاب وضع شده است نه تکمیل کلکسیون اصطلاحات انقلابی پس بهتر است نه شعاری  و  نه مصادره و نه انحصاری اش کنیم و نه در چارچوب امیال حزبی و شخصی مان محدودش نماییم.  
انقلابی بودن به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک شط است برای نوشیدن همه شیفتگان انقلاب.شطی که از سرزمین قلوب همه ایرانیان می گذرد. ۲۲ بهمن و فرا رسیدن ۴۱ مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران را خدمت همه همشهریان عزیز تبریک عرض می کنم و امیدوارم با مشارکت حداکثری خود در راهپیمایی بزرگداشت این روز، انقلابی بودن را بشکل عملی به منصه ظهور بگذارند.