جانبازز شیمیایی مبتلا به کرونا که دستگاه تنفسی خود را به مبتلای دیگری داد
شوشان : جانباز پر افتخار شیمیایی دارای مشکلات ریوی  دوران دفاع مقدس که کرونا گرفته و تخت بستری و دستگاه ونتیلاتور خود را به جوان بیمار کرونای دیگر داده و در بخش عادی خود را بستری کرده است.