ورود پنجمین محموله کمکی تجهیزات حفاظتی یونیسف به کشور

دکتر کیانوش جهانپور در صفحه توتیترش نوشت: 

"‏یونیسف با حمایت مالی دولت ژاپن، پنجمین محموله کمک‌های خود شامل تجهیزات حفاظت فردی به وزن ۳۶ تُن، برای محافظت از کادر درمانی شجاع ایرانی در خط مقدم مبارزه با ‎کرونا را وارد کشور کرد. "

محموله کمکی یونیسف