مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان خبر داد:
اجرای ۱۴۸ میلیارد ریال پروژه عمرانی در شهرک ماهشهر

شوشان: اخلاق محمدیان با حضور در شهرک صنعتی ماهشهر از پروژه های خیابان سازی و جمع آوری آبهای سطحی؛ احداث شبکه برق فشار متوسط؛ احداث شبکه روشنایی؛ احداث آشیانه و خرید خودروی آتش نشانی ؛ احداث شبکه فیبر نوری؛ بازسازی و بهسازی ساختمان اداری این شهرک بازدید بعمل آورد. 
 
بر اساس این گزارش، پروژه خیابان سازی، جدول کاری و روکش آسفالت با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در دست اجرا می باشد و عملیات اجرایی پروژه های احداث شبکه برق۰ فشار متوسط، احداث شبکه روشنایی، احداث شبکه فیبرنوری، احداث ساختمان آتش نشانی و بهسازی ساختمان اداری نیز به پایان رسیده و این پروژه ها آماده بهره برداری هستند.