انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
روش‌های دریافت فطریه، کفاره، مد روزه جهت ایتام و نیازمندان
شوشان: انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز در اطلاعیه‌ای روش‌های دریافت فطریه، کفاره، مد روزه جهت ایتام و نیازمندان را اعلام کرد.