آغاز فعالیت ۷۱ پایگاه سنجش سلامت نوآموزان از امروز در خوزستان
کوروش مودت شنبه در مراسم نمادین افتتاح یک مرکز سنجش سلامت در اهواز بیان کرد: فعالیت این پایگاه‌ها با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام می شود.

وی بیان کرد: تمام تمهیدات برای جلوگیری از شیوع این بیماری در پایگاه‌های سنجش در نظر گرفته شده و تمامی عوامل اجرایی این پایگاه‌ها، نوآموزان و خانواده‌ها ملزم به رعایت اصول بهداشت فردی و استفاده از ماسک و دستکش هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: فرآیند نوبت‌گیری غیرحضوری در پایگاه‌ها از پنجم تیرماه آغاز شده است و براساس برنامه ریزیها برای پیشگیری از حضور همزمان چند نفر یا ایجاد تجمع ، هر پایگاه روزانه تنها ۲۰ نوآموز را پذیرش می کند که آزمونهای هر نوآموز هم در ساعت از پیش تعیین شده برای آن نوآموزخاص، انجام می شوند. 

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان نیز درادامه این مراسم بیان کرد: از مهر امسال سنجش سلامت نوآموزان دوره پیش دبستانی شروع می‌شود؛ در مرداد و شهریور سنجش نوآموزان پیش دبستانی انجام نمی‌شود و در مهر و آبان نوآموزان پیش دبستانی سنجش سلامت خواهند شد.

علی ممبینی گفت: از خانواده‌ها تقاضا داریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای سنجش سلامت فرزندان خود به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مردم این اطمینان را داشته باشند که آموزش و پرورش در انجام این طرح بهداشت لازم را رعایت می‌کند تا مشکلی برای خانوادهها و نوآموزان ایجاد نشود.