معاون اداره‌کل شیلات خوزستان خبر داد
رهاسازی ۵۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی بومی در دریاچه سد کارون ۳
کوروش میرزایی اظهار کرد: پس از تلاش فراوان و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز رهاسازی بچه ماهی در دریاچه سد کارون سه ایذه دریافت شد.

وی افزود: کار رهاسازی بچه ماهیان هر ساله با هدف حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان استراتژیک، توسط اداره‌کل شیلات خوزستان و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود که در این زمینه امسال ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی در دریاچه سد کارون سه ایذه رهاسازی شد.

معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات خوزستان گفت: این بچه ماهی‌ها از نوع گطان و برزم و از گونه‌های بومی این منطقه هستند.