این شهرهای خوزستان هنوز در وضعیت قرمز هستند
دکتر فرهاد ابول‌نژادیان اظهار کرد: بعد از گذشت دو ماه از تلاش کادر بهداشت و درمان و همراهی مردم در استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش شرکت در تجمعات، خوشبختانه خوزستان روز گذشته از وضعیت قرمز کرونا خارج شد.

وی افزود: از ۲۷ شهرستان خوزستان، همچنان چهار شهرستان دزفول، گتوند، رامشیر و رامهرمز در وضعیت قرمز کرونا هستند که امیدواریم مردم این شهرستان‌ها هم بیشتر، دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به قرار گرفتن خوزستان در وضعیت هشدار، گفت: مردم برای خروج از وضعیت هشدار نیز باید مانند وضعیت قرمز با ما همکاری کنند.

ابول‌نژادیان بیان کرد: اگر همکاری مردم نبود نمی‌توانستیم از وضعیت قرمز خارج شویم؛ میزان استفاده از ماسک در خوزستان ۶۲ درصد است اما در روزهای اخیر این رقم در سطح جامعه نسبت به دو هفته قبل، ۲ درصد کاهش یافته است.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: مردم باید توجه داشته باشند انتشار اخبار خوب کرونایی در خوزستان به معنای فراموش کردن کرونا یا تصور رفع خطر کرونا نیست و همچنان باید فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک را در دستور کار خود قرار دهند.