معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان:
برنامه سه‌ساله برای جمع‌آوری کلاس‌های سنگی در خوزستان
امید کلانترهرمزی اظهار کرد: ما در سطح استان بیش از هزار کلاس درس در قالب ۳۷۲ مدرسه سنگی داریم و با توجه به اهمیت تحصیل دانش آموزان در محیط ایمن، برای سه سال متوالی برنامه ریزی کردیم که این مدارس را جمع آوری کنیم. در فاز اول ۲۶۰ پروژه را که شامل بیش از ۴۲۰ کلاس درس می‌شود، جمع آوری می‌کنیم و ابتدا از مدارس عشایری صعب العبور شروع کرده‌ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی از مدارس عشایری صعب العبور هستند، از روش صنعتی (پیشرفته) برای ساخت مدرسه استفاده می‌کنیم که تحقق این موضوع نیازمند کمک خیرین مدرسه ساز است. برای جمع آوری حدود ۷۴ مدرسه با ۱۴۱ کلاس درس، مشارکت خیرین را جلب کرده‌ایم.

معاون فنی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ادامه داد: در بخش سوسن ایذه چهار کلاس درسِ ساخته شده به روش صنعتی، با مشارکت بنیاد قلم‌چی در منطقه عشایری مستقر شدند. در ساخت مدارس یک روش سنتی و یک روش صنعتی داریم که با توجه به صعب العبور بودن برخی مناطق برای ساخت مدرسه از روش صنعتی (پیشرفته) استفاده می‌شود.

کلانترهرمزی در پایان با بیان اینکه تمام تلاش خود را می‌کنیم که بتوانیم مشارکت خیرین را در ساخت مدارس جلب کنیم، گفت: اعتبار ساخت هر کدام از این کلاس‌های درس ساخته شده حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است.