کشت تناوبی حبوبات در اراضی امیدیه
سید داوود علوی‌فرد اظهار کرد: حبوبات جزو کشت اصلی تناوب زراعی در امیدیه هستند و با توجه به اهمیت تناوب کشت، در تابستان سال جاری ۴۰ هکتار از اراضی امیدیه به کشت حبوبات اختصاص یافته است.

وی افزود: از ۴۰ هکتار سطح زیر کشت حبوبات در امیدیه، ۲۰ هکتار لوبیا چشم بلبلی و ۲۰ هکتار دیگر ماش کشت می‌شود. کشت تابستانه حبوبات در امیدیه از نیمه دوم تیرماه آغاز شده و تا اوایل شهریورماه ادامه دارد.

علوی‌فرد گفت: حبوبات تثبیت‌کننده نیتروژن خاک هستند و خاک را سبک می‌کنند. همچنین به دلیل خاصیت پوشانندگی، خاک را محفوظ نگاه می‌دارند و می‌توان از حبوبات به عنوان کود سبز و علوفه استفاده کرد و از این رو اهمیت دارد که کشاورزان در تناوب کشت، نسبت به کشت حبوبات اقدام کنند.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف آب از مهم‌ترین مزایای کشت حبوبات است، گفت: سطح زیر کشت حبوبات در تابستان سال جاری حدود دو برابر نسبت به تابستان گذشته افزایش یافته است.