بازگشایی خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از ۲۵ مرداد
علیرضا قدردان‌مشهدی اظهار کرد: از ۲۵ مرداد بخش‌های بیمارستان دامپزشکی برای دانشجویان انترن (کارورز) دامپزشکی برقرار است و بر این اساس خوابگاه‌ها نیز برای این دانشجویان که تعداد آن‌ها محدود و حدود ۲۶ دانشجو هستند، بازگشایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دروس تمامی دانشجویان دامپزشکی به جز دانشجویان کارورز به صورت مجازی برگزار می‌شوند، افزود: خوابگاه‌های دانشجویی از ۲۵ مرداد تا نیمه شهریور فعال خواهند بود. استفاده از خوابگاه تنها برای دانشجویانی است که درس‌های عملی دارند و استاد درس مربوطه اعلام کرده که امکان ارائه درس به صورت مجازی وجود ندارد.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای عمل به شیوه‌نامه بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در خوابگاه‌ها، بیان کرد: به منظور حفظ فاصله اجتماعی، در اتاق‌هایی با ظرفیت پنج تا شش نفر، تنها دو دانشجو سکونت خواهند داشت.

قدردان‌مشهدی تاکید کرد: با توجه به اینکه علاوه بر دانشجویان انترن، تعداد محدودی از رزیدنت‌های دامپزشکی نیز در دانشگاه حضور پیدا می‌کنند، پیش‌بینی ‌می‌شود که نزدیک به ۳۰ دانشجو از خوابگاه استفاده کنند. همچنین در خصوص استفاده از رستوران‌های دانشگاه، با توجه به اینکه تعداد دانشجویانی که حضور پیدا می‌کنند، محدود است و تعداد دقیق مشخص نیست، احتمالا سلف فعال نخواهد شد و برای دانشجویان از بیرون از دانشگاه غذا تهیه خواهد شد.