مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خبر داد
اطفای حریق منطقه حفاظت شده "شیمبار" با بالگرد
محمدجواد اشرفی اظهار کرد: عملیات اطفای حریق در منطقه حفاظت شده شیمبار در اندیکا توسط بالگرد اطفای حریق از روز دوشنبه ۲۰ مردادماه انجام شد. با توجه به آتش سوزی در منطقه صعب العبور و قلل مرتفع در منطقه حفاظت شده شیمبار، کار اطفای حریق با کمک یک فروند بالگرد انجام شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این بالگرد با انجام ۱۰ پرواز در منطقه توانست از گسترش آتش به سایر مناطق در ارتفاعات جلوگیری کند و آتش سوزی در منطقه مهار شد.

اشرفی بیان کرد: به منظور اطمینان از مهار کامل آتش کار پایش و در صورت نیاز ادامه اطفای حریق در روزهای آینده توسط این بالگرد ادامه خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ضمن قدردانی از تلاش جوامع محلی، کادر پروازی و نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست که در سه روز متوالی در مهار آتش در منطقه فعالیت داشتند، گفت: این آتش بیشتر در منطقه مرتعی بوده و برآورد اولیه نشان داده که حدود ۶۵ هکتار از این منطقه دچار حریق شده است.