پيشنهاد برگزاري نمايشگاه عکس‌ های قديمی اهواز
شوشان / نويد قائدی:

در دنیای گذرای امروز، عکس‌ها روای مستند تاريخ و يادآور نوستالژی گذشته هستند، هر عکس با ثبت حقايق زمان خود می‌تواند روايتگر بی‌پرده و عيان عصر زمان خود باشد، در جغرافيای يک شهر رؤیت عکس‌های گذشته و چيدمان آن‌ها در کنار هم چنانچه با ذکر توضيحات و پی‌نوشت‌ها و حاشیه‌نویسی باشد می‌تواند بيانگر هويت و تاريخ شهر قلمداد شود. ثبت و نگهداری اين ميراث هنری برای شهر اهواز يک ضرورت محسوب است و بايد برای جمع‌آوری و يا کپی‌برداری از عکس‌های قديمی که در دست شهروندان(امکان مخدوش شدن آن‌ها هست) و در ديگر منابع هستند اقدام کرد.

گرچه امروز هم دير شده است، اما بايد کار را از جايی آغاز کرد، برای اجرا نياز است برنامه‌ای مدون از سوی متوليان امور شهری تدارک ديده شود، در شهرهای مختلف ايران تاکنون نمایشگاه‌های زيادی با اين مضمون برپاشده که عکس‌های جمع ‌آوری ‌شده زيادی را به نمايش گذاشته‌اند، مثلاً در شهر تهران با پيشنهاد بعضی از اعضای شورای شهر، از طريق شهرداری مناطق يا سازمان‌های فرهنگی چنين نمایشگاه‌های دائمی مرتب برگزار می‌شود، بعضی شهرها مانند رشت پا از فراتر گذاشته و در پايتخت نمايشگاه عکس‌های قديمی رشت را درگذشته به مناسبت روز مصطلح عکاس(۲۸ مرداد) برگزار کردند.

پيشنهاد می‌شود در جوار رودخانه کارون خانه‌ای تحت عنوان  خانه تاريخ شهر اهواز» ايجاد شود، اين خانه تاريخی می‌تواند با توليت شهرداری اهواز مديريت شود، که در آن نمايشگاه دائمی عکس‌های قديمی و نوشتارها و مستندات تاريخی شهر نمايش داده شوند، بازديد از اين مکان می‌تواند با اخذ هزينه باشد تا برای شهرداری بار مالی نداشته باشد و خود به‌صورت مجموعه خود نگهدار عمل نمايد.

با تدوين برنامه مناسب می‌توان بسياری از مستندات تاريخی را که اکنون نزد افراد و خانواده‌ها نگهداری می‌شود به‌صورت هديه دريافت کرد و در اين محل با ذکر نام اهداکننده نمايش داد، يا کتب خوب و ارزشمندی که تاکنون در حوزه تاريخ شهر اهواز نگارش شده است را برای معرفي و عرضه داشت و البته صدها کار ارزشمند فرهنگی ديگر که امکان اراده دارند و هستند بسياری از هنرمندان مردمي اين شهر که در صورت فراخوان باجان و دل خواهند آمد و ايده و طرح و برنامه می‌دهند و حتی خود بخشی از انجام کار را به عهده خواهند گرفت.

ثبت و نگهداری و نمايش ميراث معاصر شهر بايد جز برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متوليان امور شهر باشد تا اين مجموعه بعد از گردآوری بتواند در اختيار نسل‌های جديد و نو قرار گيرد، بايد ريشه و هويت شهر برای نسل آينده هويدا و قابل‌دسترس و مستند و معلوم باشد.

لذا از تمامی دوستان فرهنگی و ميراث فرهنگی و علاقه‌مندان به تاريخ و هويت شهر اهواز تقاضا دارم به جد پيگير راه‌اندازی چنين ایده‌ای و برگزاری چنين نمایشگاه‌هایی باشيد، تنها رسيدگی به کالبد شهر يعنی معابر و روگذر و ... هنر نيست، اين شهر به ساختارها و کارکردهای ملموس و مردمی و در دسترس هم نياز دارد. بايد مردم و فعالیت‌های مردمی و ارتباط‌های مردمی و برجسته کردن هويت و نقش مردم در شهر در رأس امور قرار گيرد.

من ا... التوفيق