از تحریم تا توانمندی ؛ از هزینه تا درآمد
خلق نگرشی نو در شهرداری اهواز
شوشان - نوید احمدپور:

طی سالیان اخیر تحریم ها و مشکلات اقتصادی داخلی موانعی را برای شهرداریها در جهت اجرای پروژه ها ایجاد نموده بود اما بهر طریق ممکن قابل مرتفع شدن بود.  شدن یافتن این تحریمها در یکسال اخیر و بالا رفتن قیمت دلار و... شرایط را برای بسیاری از شهرداریها از سخت به غیر ممکن تغییرداد. اهواز نیز از این قاعده مستثنی نبود  و مشکلات عدیده بسیاری به موارد قبلی اضافه شد.اما در شهرداری اهواز تفاوتی وجود دارد که شاید در کمترین شهرداری وجود داشته باشد  و آن تفاوت نگرش و نوع نگاه  شهردار اهواز به مسائل و مشکلات درون سازمانی برای مرتفع کردن آنهاست. و به همین دلیل ، راه حلهایی جامع ، اصولی و بنیادی برای آنها پیدا شده است.

در شرایط تحریم و اوضاع نابسمان اقتصادی امروز شهرداری اهواز توانست از شرایط تحریم گذر کرده و به توانمندی برسد.

روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه  در ترمینال شهید رجایی اهواز شاهد برگزاری مراسمی بودیم که شاید اهل رسانه هنوز هم  به اهمیت آن پی نبرده اند، این کار ، حرکتی کوچک از گامی بزرگ برای برداشتن بسوی خودکفایی و آبادانی در اهواز بود.

راه اندازی خط بازسازی کامل اتوبوس در سازمان اتوبوسرانی #شهرداری اهواز با اتکا به دانش داخلی و مهارتهای فنی موجود در سازمان اتوبوسرانی اهواز  نشان داد که همیشه پول و بودجه حرف اول را نمی زند بلکه نوع نگاه به مشکلات است که میتواند باعث حل آنها گردد، البته با هزینه بسیار پایین تر.

در دوره مدیریت جدید اتوبوسرانی اهواز اتفاقهای جدیدی در این سازمان رقم خورد :

_ بجای رفتن به شرکتهای خودروسازی به انبار و پارکبن، خود رفته و لاشه هایی که سالیان دراز در خواب بودند بیرون کشیدند.

- بجای رفتن به وزارت کشور و شرکتهای خودروسازی د بانک ها و التماس برای اعتبار جهت خرید اتوبوس، تمام تلاش خود را برای تخصیص بودجه جهت خرید قطعات نمودند و توانستند مبِلغ خوبی را نیز جذب نمایند .

- به شرکتهای خودروسازی و بازسازی رفتند تا قلق کار دستشان بیاید

خروجی هم همین شد که روز پنجشنبه شاهد افتتاح و رونمایی اش بودیم.

در ترمینال شهید رجایی لاشه اتوبوس تحویل گرفته شده و در خروجی یک اتوبوس صفر کبلومتر تحویل شما میدهند .

هیچوقت زمانی را  که مدیران شرکتهای خودروسازی به اهواز آمدند تا به بانک های عامل استان بفهمانند که حق فاینانس برای شهرداری اهواز جهت خرید اتوبوسهای خارجی را ندارند ، فراموش نمیکنم حتی بانک مرکزی هم عقب کشید.

 اما  امروز شهرداری اهواز ، یک خط تولید و بازسازی دارد و معین استان های همجوار هم در این مسئله شده است

ادامه این حرکت و گسترش آن و حمایت قاطع شورای شهر  در آینده نزدیک میتواند باعث درآمدزایی در سازمانی گردد که در کشور به هزینه بر بودن معروف است و برای اولین در کشور شاهد اتفاقی معکوس در سازمان های اتوبوسرانی  باشیم که از هزینه به درآمدزایی  رسیده است. 

تمام تلاش مجموعه شهرداری اهواز بر این  است که در شرایط تحریم و این اوضاع اقتصادی اخبار خوبی را در خروجی خود برای شهروندان اهوازی  داشته باشد.