مدیران خلاق و تازه نفس، ضرورت امروز جامعه خوزستان
شوشان / نوید قائدی:

از اینکه خوزستان در جایگاه مطلوب رده های کشور قرار ندارد همه اتفاق نظر دارند، یکی از گلایه های اساسی مردم استان این است که با وجود شرایط اقلیمی مستعد برای کشاورزی،منابع عظیم نفت و گاز  و صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد و دسترسی به آب های آزاد و مرزهای خارجی برای بازرگانی چرا مردم استان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند؟

بدون تعارف با جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم، قصد سیاه نمایی و تزریق یاس و ناامیدی را ندارم، اما برای اصلاح رویه های غلط گذشته چاره ای جز این نیست که گذشته خود را آسیب شناسی کنیم تا معایب کار مشخص شود.

گرچه پله پله بالاتر آمده ایم و از گذشته بهتر شده ایم، اما این روند کند است و می توانستیم خیلی بهتر از این باشیم، واقعیت قضیه این است که مردم استان وارد فضای جدیدی از مطالبات و دانسته ها و ارتباط ها شده اند، تفکر و دیدگاههای آنان تغییر کرده است و امروز دنیای اطراف خود را به گونه دیگری می بینند.اما متاسفانه طی این سال های طلایی که دیگر استان ها وارد فاز اجرایی توسعه شده اند  مسئولان استان نتوانستند مطالبات مردم را درک و لمس نمایند، اما ضرورت امروز جامعه خوزستان انتصاب و به کارگیری مدیران جوان و خلاقی است که با درک صحیح نیازهای مردم و توجه ویژه به آنان یعنی نظرات و همفکری و همراهی در اجرا با آنان سهیم باشند و مناسبات توسعه و رفاه را با آنان بازسازی و بازآفرینی نمایند.خدا را شکر در استان هم نیروهای جوان و فعال و خلاق زیاد هست هم اسباب توسعه و امکانات فراهم است، اما این ضرورت که امروز پیر و جوان آن را در یافته اند یعنی به کارگیری نیروهای توانمند و خلاق، باید اجرایی و یا مقدمات آن فراهم شود، مگر نه  فرصت سوزی مجدد خواهد شد که به هیچ عنوان جایز نیست.