مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان خبر داد:
راه‌اندازی اولین مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت

عبدالنبی سواعدی با اشاره به راه‌اندازی این مرکز، اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس اولین مرکز تخصصی کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار خوزستان در اهواز راه‌اندازی شد و فعالیت رسمی خود را از ابتدای مهر آغاز کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این مرکز توسعه کارآفرینی است، افزود: با توجه به نیاز کشور به کارآفرینی، این مرکز با رویکرد توسعه کارآفرینی و نوآوری در هشت استان از جمله استان خوزستان راه‌اندازی شد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان با اشاره به وظیفه اصلی مرکز تخصصی کارآفرینی، گفت: توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، تربیت نیروی متخصص متناسب با نیاز بازار کار، توسعه کارآفرینی و حمایت از افراد خلاق و نوآور، از فعالیت‌های اصلی این مرکز تخصصی است.