خبر خوش معاون وزیر راه و شهرسازی پیرامون نحوه تامین مالی پروژه احداث راه آهن برقی اصفهان – اهواز

به گزارش شوشان خيراله خادمي معاون وزير راه و شهرسازي از برگزاري دومين نشست همكاري شركت ساخت وتوسعه و گروه مپنا خبر داد و اظهار کرد:‌ در راستاي امضاي تفاهم نامه شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و گروه مپنا در خصوص طراحي، اجرا، تامين كالا و مسئوليت تامين مالي از طريق فاينانس، ابر پروژه راه آهن اصفهان- اهواز، آخرين وضعيت روند تامين مالي و بررسي هاي ميداني اجراي اين پروژه بررسي و تصميماتي در خصوص سرمايه گذاري و اجرا گرفته شد.

خيراله خادمي با اشاره به امضاي تفاهم نامه همكاري وزارت راه و شهرسازي و گروه مپنا در طراحي، اجرا، تامين كالا و مسئوليت تامين مالي احداث ابر پروژه راه آهن اصفهان- اهواز در سال گذشته گفت: روز گذشته دومين جلسه در خصوص بررسي آخرين وضعيت نحوه تامين مالي و بررسي هاي ميداني اجراي اين پروژه با شركت مپنا برگزار و تصميماتي در خصوص سرمايه گذاري و اجراي اين مسير ريلي مهم اتخاذ شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد شركت مپنا برنامه زمان بندي تامين منابع مالي و اسناد و مدارك مطالعاتي و مهندسي انجام شده همراه با برآورد ريالي پروژه را ظرف مدت پانزده روز به شركت ساخت وتوسعه ارايه كند.

خادمي يادآور شد: اخذ LOI براي فاينانس از بانك طرف قرارداد گروه مپنا يكي از اقدامات مهم در اين راستا است.

معاون وزير راه و شهرسازي راه آهن دو خطه برقي اصفهان- اهواز را موجب اتصال مركز كشور از طريق  استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري به استان خوزستان و بندر امام خميني در جنوب كشور دانست و گفت:‌ اين خط آهن به عنوان كوتاه ترين مسير ريلي موجب اتصال مركز به بنادر جنوب غربي كشور است كه نقش مهمي در تقويت ارتباط استراتژيك شمال و جنوب كشور و توسعه شبكه ريلي كشور دارد.

گفتني است: راه آهن دو خطه برقي اصفهان- اهواز 510 كيلومتر طول دارد و طبق آخرين مطالعات صورت گرفته داراي 86 كيلومتر تونل و 15.5 كيلومتر پل است و در طول مسير 10 ايستگاه درجه دو و 8 ايستگاه درجه 3 دارد.

اين خط آهن موجب اشتغال بيش از 5 هزار نفر در دوره 5 ساله ساخت و بيش از1200 نفر در زمان بهره برداري 30 ساله طرح مي شود و با توجه به مزاياي حمل و نقل از طريق خط آهن و كاهش خسارات و سوانح جاده سالانه بيش از 900 ميليارد تومان صرفه جويي اقتصادي براي كشور دارد.