رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی:
ابزارهای قانونی برای انتقال حساب صنایع بزرگ خوزستان بکار گرفته می‌شود
سید کریم حسینی اظهارداشت: انتقال حساب بانکی شرکت‌ها و صنایع بزرگ مستقر در خوزستان که گردش پولی فعلی آنها در بانک‌های پایتخت انجام می‌شود، خواسته و مطالبه دیرینه مردم استان است.

وی بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها را وابسته به مجموعه شستا به عنوان هلدینگ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: هدایت این حساب‌ها به داخل استان باید خیلی زودتر انجام می‌گرفت تا منابع مالی این صنایع در جهت توسعه خوزستان بکارگیری می‌شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان چندان به تحقق این امر خوشبین بود، گفت: با این وجود مطالبه مردم استان در خصوص انتقال این حساب‌ها به ویژه شرکت‌های نفتی و پتروشیمی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

حسینی با بیان اینکه قطعا در این مسیر مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد، تصریح‌کرد: برای بکارگیری ابزار و راه‌های دسترسی و تحقق این امر، از ظرفیت‌های مختلف قانونی در کشور استفاده می‌شود.

وی ادامه‌داد: عملی شدن انتقال حساب‌های بانکی صنایع بزرگ به خوزستان با جدیت در دستور کار مجمع نمایندگان استان قرار دارد.

 بر اساس این گزارش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با سالروز شکست حصر آبادان به شرکت‌های تابعه در خوزستان دستور داد در جهت محرومیت زدایی اقدام کنند.

محمد شریعتمداری در یک رشته توئیت نوشت: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومی و بانکی است و بدون این توازن، نمی‌توان در استان‌های مرزی محرومیت‌زدایی کرد.

وی در ادامه با بیان این که ۵٢ درصد وام‌های بانکی در تهران پرداخت می‌شود، تاکید کرد: به شرکت‌های تابعه درخوزستان دستور دادم ظرف سه ماه همه حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.