دانه ی سرخ رنگِ متمدن
شوشان / فاضل خمیسی:

تا چهارصد سال پیش به جز جهان عرب هیچکس نمیدانست «قهوه» چیست؟

 گفته میشود اولین بار یک جوان گوسفندچران اهل حبشه آنرا کشف کرد، آنهم وقتی متوجه شد که چهارپایانش پس از خوردن و جویدن از دانه های  سرخ رنگ آن بوته ، به جست و خیز میپردازند و شب خوابشان نمیگیرد، فهمید که سِری در دانه های آن بوته وجود دارد ، و بدین ترتیب قهوه وارد زندگی عربها و جهان شد، برایش رسم ها ، تعریف و نامها گذاشته شد اما نام «عربیکا» که اروپایی ها برآن گذاشتند، کماکان به دانه های تفت داده شده قهوه گفته و به نوشیدنی آن « کافی» میگویند.

 حالا این نوشیدنی رمز آلود  که تقریباًهشتاد درصد مردم جهان آنرا مینوشند و استیلای جهانی پیدا کرده باعث شد بیش از ۲۵ میلیون خانواده در رابطه با کشت و برداشتش شغل مستقیم داشته و میلیونها نفر نیز از قِبل آن درآمد داشته باشند.

 جالب است بدانیم،  «کافئین» تنها ماده ی  محرکی است که هیچگونه کالری نداشته و سلامت آن از تمام نوشیدنیهای محرک برتر بوده  و تا سالیانی دراز نیز  برای دفع حشرات استفاده میشد و میتوان اذعان داشت که هیچ حشره ای بجز زنبور جرأت نشستن بر روی میوه و دانه ی این محصول را ندارد.

تا قرن هفدهم میلادی  و پیش از ورود «قهوه» به غرب ، «الکل» تنها نوشیدنی رایج بعد از آب بود بطوریکه گفته میشود ، بسیاری از کارکنان آن دوره قبل از شروع کار مشروبات الکلی مینوشیدند تا از خستگی جسمانی بیخبر شوند اما این بیخبری و غفلت باعث می گشت خطاها و حوادث شغلی بیشمار شود ، اما با ورود «قهوه» یا همان «عربیکا» که نوشیدنش باعث نشاط و سرزندگی و دقت ِبیشتر میشد نه تنها حوادث شغلی کم شد بلکه کیفیت و کمیت محصولات بالاتر رفت!!

چه نویسندگان و دانشمندانی که بخاطر شب بیداری ناشی از مصرف قهوه ایده ها و کشفیاتی داشتند که اگر آن شب بیدار نمی بودند هرگز این دستاوردها رخ نمیداد ، البته جوامعی هم بودند که بیداری و نشاط را فقط برای بیهودگی و لذت جستجو میکردند که بحث آنها جداست.

 الان «قهوه زاری» بعنوان یک کسب و کار جهانی و پردرآمد در اختیار چند سرمایه گذار اروپا و آمریکایی است و علیرغم اینکه  قهوه به آب و هوایی گرم نیاز دارد و زادگاهش  اروپا و آمریکا نیست ، اما این کشورها سعی کرده اند سرزمین کشت آنرا به خودشان نزدیکتر کنند ، لذا دانه هایش را به آمریکای جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی منتقل کرده اند اما هیچکدام از این اقدامات نتوانسته کیفیت قهوه ی اصلی «عربیکا» را داشته باشد.

 در زمان حاضر که قهوه در حال تبدیل به مسری ترین نوشیدنی  و حتی در حال حذف «چای» در پذیرایی های عمومی شده لازم است در خصوص کشت این محصول نه بعنوان یک کالای تفننی بلکه بعنوان محصولی استراتژیک در کشوری که بیش از هشتاد میلیون جمعیت دارد.
مطالعه ای جدی انجام داد ...