آبگرفتگی یا آبرورفتگی!
شوشان / عارف دورقی:

سالهاست مردمان خوزستان در فصل بارندگی که در نقاط مختلف دنیا از آن بعنوان نعمت و یک فرصت برای سرزندگی و آرامش بهره میبرند اما در خوزستان ما متاسفانه به یک نقمت تبدیل شده!.

مردم جای جای خوزستان از چند دهه اخیر در فصل بارندگی با معضل پایدار و غیر قابل حلی مواجه هستند تحت عنوان آبگرفتگی !.

طنزآمیز ترین بخش ماجرا آنجاست که در این چند دهه شهرهایی دچار آبگرفتگی شده اند و همچنان می‌شوند که دور تا دور آنها را رودخانه و حتی خلیج پهناور فارس احاطه کرده است یعنی اگر مسوولان عزیز این شهرها، در این مدت زمان طولانی ( بیش از چند دهه)! با خرید ولو شلینگ آب و با قدرت ماورایی نفس هایشان، براحتی می‌توانستند آب را در چند قدمی شهرها در رودخانه ها و یا دریا خالی کنند!.

اما سوال این جاست براستی چرا همچنان مردمان خوزستان بایستی بعد از بارش قطرات اندکی باران باید با سیلاب در معابر مواجه شوند.

براستی وظیفه مدیران شهری در این مدت طولانی چه بوده که نتوانستند بدیهی ترین معضل شهر را که همان احداث و لوله گذاری سیستم جمع آوری آبهای سطحی را انجام بدهند و سوال اینجاست که وظیفه چه کسانی است که این آقایان مسوول را بازخواست کند که چرا تا به امروز هیچ اقدام ریشه ای برای حل معضل آبگرفتگی معابر شهرهای ساحلی نکرده اند!

شما سری به مناطق با قدمت یکصد ساله «بریم» و «بوارده» آبادان بزنید آیا ذره ای آبگرفتگی در این مناطق که بر اساس اصول و قواعد شهرسازی ساخته شده اند می‌بینید!. اما پیرامون این مناطق در جای جای ابادان، خرمشهر ، ماهشهر ، بندر امام و اهواز ... همین امروز آب وارد منازل مردم شده اندازه و زندگی مردم را نابود کرده است!.

آقایان مسوول بدانید و آگاه باشید نام اصلی معضل پس از باران، آبگرفتگی نیست بلکه آبرو رفتگی است ولاغیر !