دهه فجر را اینگونه گرامی بداریم!
شوشان / حسن دادخواه:

با فرا رسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همه دستگاه های تبلیغاتی بلکه همه دستگاه های اجرایی و اداری، لشکری و کشور و شهرداری ها و صنایع می کوشند تا در نوشتن و فراهم آوردن اقلام و مواد تبلیغاتی گوناگون، این پیروزی و شروع فصل تازه در تاریخ ایران را با بزرگداشت شهدای والا مقام و جانفشانی مردم به تصویر بکشند.

اینکه این تبلیغات تا چه اندازه بر اساس روان شناسی مخاطبان است و میزان تاثیرگذاری آن در جذب و انتقال مفاهیم انقلابی موفق بوده اند، مقوله ای است که جداگانه می توان به آن پرداخت ولی انچه مهم است ضرورت همپایی و تحول پذیری و روزآمدی این تبلیغات با وضعیت روز کشور و مردم و زمان شناسی است.

متاسفانه مدیران و مسئولان دستگاه های تبلیغی و ادارات روابط عمومی در بیشتر مواقع از روی رفع تکلیف و از سرگذراندن این مناسبت و نه از با دلسوزی و اندیشه ورزی و نیازسنجی به انجام تبلیغات مناسبتی اقدام می کنند‌ و از همین روست که معمولا این تبلیغات نتیجه معکوس می دهد و توجهی را جلب نمی کند.

در روزها و سال های اخیر بحث فشار اقتصادی حاصل از تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی و حذف برخی حمایت ها از اقشار آسیب پذیر و تعطیلی کسب و کارها بر اثر گسترش کرونا و ریزش طبقات میانه و متوسط به سوی طبقات نیازمند، در رسانه های کشوری بازتاب داشته است و مردم با پوست و گوشت آن را احساس کرده اند.

چه خوب است که در دهه فجر سال کنونی و در آخرین ماه های سال ۹۹، دستگاه های تبلیغی به جای پر کردن کوچه و برزن های کشور از اقلام تبلیغی تکراری و ملال آور ، به اهدای ماسک و لوازم بهداشتی و ضد عفونی کننده به مردم و کارمندان خود اقدام کنند و تبلیغات مرسوم را به شبکه های مجازی و مردمی بسپارند.

بی گمان این اقدام مورد اقبال مردم و جلب توجه ایشان به خدمات مردمی، می انجامد و میزان تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.