تنها به منافع ایران می اندیشیم
فضای مجازی پیرمان کرد، ببندیدش!
شوشان - ابوالفضل بابادی شوراب:

این روزها سخن از محدودسازی اینترنت بین المللی و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به میان می آید، ظاهراً نمایندگان مجلس با طرحی که صیانت از مردم نام گرفته، قصد دارند فضای مجازی را محدود کرده و قیم مآبانه جای مردم تصمیم بگیرند!

اما ای کاش این طرح زودتر ارائه می شد و زودتر تصویب می شد، چرا که فضای مجازی، پیرمان کرد.

هنگامی که نماینده مجلس قصد عبور غیرقانونی از خط ویژه را داشت با برخورد سرباز راهور قانون مواجه گردید و نماینده ُکه تحمل این اتفاق را نداشت بر او سیلی نواخت و فضای مجازی نیز این ماجرا را افشاء نمود، اما هیچ برخورد قانونی با نماینده نشد و تازه نماینده طلبکار هم گردید، آن وقت پیر شدیم، کاش فضای مجازی را ببندیدش!

هنگامی که نمایندگان مجلس انقلابی در شعارهای انتخاباتی و توییت‌های خود در فضای مجازی، سخن از شفافیت رای در مجلس می گفتند اما در زمان رای گیری به قانون شفافیت، طرح شفافیت در مجلس رای نیاورد، فاتحه فضای مجازی خوانده شد، چون فضای مجازی این رفتار غیرصادقانه نمایندگان را به سخره گرفت!

آن هنگام که مردم شیعهِ هزاره افغانستان و همزبانان فارسی زبان تاجیک، توسط طالبان قتل عام می شدند و برخی نمایندگان مجلس، طالبان را جنبش اصیل منطقه و واقعیت انکار ناپذیر افغانستان خطاب می کردند، فاتحه فضای مجازی و افکار عمومی خوانده شد! چرا که افکار عمومی به این توئیت های نمایندگان واکنش خوبی نشان نداد.

وقتی که لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه خبر از اختلاس و رانت و دزدی جناح های مختلف می شود و مختلس و رانتخوار و فیش نجومی خور راست راست در خیابان های ایران، کانادا و... تاب می خورد و تنها خبر اختلاس های شان، کل شبکه های مجازی را در می نوردد، اصولا چرا فضای مجازی باید باشد تا با این خبرها، افسوس و ناراحتی ما مردم را بیشتر کند؟

آن روز که کلیپ های متعدد فساد اخلاقی و شب نشینی های برخی مدیران ادارات و صاحب منصبان در فضای مجازی منتشر می شد و در مقابل می بینیم که بخاطر مشکلات اقتصادی و...ازدواج برای جوانان کشور به یک رویا تبدیل شده، پیر می شویم، کاش زودتر ببندیدش فضای مجازی را!

کاش فضای مجازی را ببندید و اینترنتی نداشته باشیم تا دزدان به دزدی، اختلاس گران به اختلاس ورزی، زناکاران به زنا و هرزگی و آنارشیست ها به بی قانونی شان ادامه دهند و با خیال آسوده هرکاری دوست داشتند بکنند و به ریش افکار عمومی هم بخندند و مردم هم بی دغدغه و بی ناراحتی و غم؛ و دور از شنیدن و دیدن اختلاس ها، دزدی ها و فحشاهای صاحب نفوذان، سر بر بالین بگذارند.