یک خوزستانی معاون اول دولت سیزدهم شد
طی حکمی از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم محمد مخبر دزفولی به عنوان معاون اول این دولت منصوب شد.

محمد مخبر دزفولی، از سال ۱۳۸۶ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود همچنین  پیش از آن معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاون استانداری خوزستان را بر عهده داشته‌است.

او همچنین پیش از فعالیت در بنیاد، در سِمت معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان و مدیر عامل شرکت مخابرات دزفول مشغول بوده‌است.