دوستانِ نادانِ خوزستان و ارائه طرحهای ناصواب
شوشان - زمان بابادی شوراب:

بسمه تعالی

حکایت:

در روزگار قدیم مردی زندگی می کرد که از مال دنيا چيزی کم نداشت ولی بسیار تنها بود.
 هنگامی مردم شهر متوجه شدند، پولدار است، آنان هم میخواستند به طمع پول، با او دوست شوند.

مرد تصمیم گرفت به کوهستان برود و با خود فکر و اندیشه کند، در میان راه به یک خرس برخورد کرد که او هم تنها بود، تصمیم گرفت به خرس محبت کند و با او دوست شود تا شاید مشکلی از مشکلات او، با دوستی با خرس، حل شود.

مدتها گذشت و بخاطر محبتهای مرد، خرس او را خيلی دوست داشت و زمانی که مرد میخوابيد، خرس با يك دستمال مگسهای او را میپراند.

یکروز كه مرد خوابيده بود، چند مگس سمج از روی صورت مرد دور نمیشدند و موجب آزار او بوذند
عاقبت خرس  تصمیم گرفت 
یک ثا سنگ بزرگ برداشت و مگسها را كه روی صورت مرد نشسته بودند، نشانه گرفت و سنگ را محكم پرت كرد.

بدين ترتيب مرد، جان خود را در راه دوستی با خرس از دست داد و از آنموقع در مورد دوستی با افراد نادانی كه از روی محبت، موجب آزار دوست خود میشود، اين مثل معروف شده كه میگويند:”‌دوستی آدم‌های نادان، مثل دوستی خاله خرسه است"

حقیقت:

چندی پیش دو  سه تَن از نمایندگان خوزستان در مجلس، طرح تفکیک استان خوزستان به خوزستان شمالی و خوزستان جنوبی را در مجلس مطرح کردند تا بتوانند خود را به ظاهر خیرخواه و دوستِ خوزستان و شخصیتی قهرمان و اسطوره ای برای مردم مظلوم استان معرفی کنند.

باید به این دوستان به ظاهر دلسوز گفت در این مدت نزدیک به دو سال که از عمر مجلس یازدهم میگذرد، شما به عنوان نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر، کدام یک از مشکلات اساسی مردم این استان و مردم شهرهایی که به شما رای دادند و اعتماد کردند را، حل نمودید؟

کدام یک از معضلات کوچک و بزرگ شهرهای آبادان و خرمشهر حل شد؟

منطقه ویژه را چه کردید؟

بیکاری جوانان و مردم آبادان و خرمشهر را چگونه حل کردید؟

موضوع آب و برق و امکانات رفاهی این مردم، با کدام تدبیر شما حل شد؟

ناامنی شهرهای یاد شده را با کدام راه حل رقم زدید؟

مشکل افسردگی و خودکشی های متعدد جوانان در این شهرها را از کدام معضل می دانید؟

که الان طرح تقسیم استان خوزستان به دو استان را مطرح و در حال پیگیری و انجام هستید؟

در مقابل مشکل بی آبی شهرهای استان خوزستان کدام راه حل را پیشنهاد دادید و پیگیری کردید؟

متاسفانه دلسوزی شما را، فقط با تدبیر بدخواهان این استان می توان مقایسه کرد، که همیشه در حال ایجاد تفرقه بین مردم استان هستند!

و میتوان این عمل شماها را در جهت انحراف افکار مردم خوزستان که به آن ها ظلم شده، پنداشت و نه مسئله دیگری!

کلام آخر:
دوستِ نادان، از دشمن دانا خطرناکتر است.