اعضای محترم شورای شهر رامهرمز بخوانند
شوشان - سیده طلعت تقوی راد مدرس دانشگاه:

✅یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی تشکیل و تاسیس نهاد شورای اسلامی شهر و روستا بوده است.

جایی که از دل مردم و به انتخاب مردم ، نیروهایی برگزیده می شوند که برای حل مشکلات مختلف شهر از اجتماعی و فرهنگی گرفته تا عمرانی و... و با همفکری با یکدیگر، راه حلهایی مناسب  ارائه داده و برنامه ریزی‌ کنند.

اعضای شورای شهر بی شک آگاه اند که منتخب مردم هستند و جایگاهی  که کسب کرده و اختیاراتی که به ایشان تفویض شده به مراتب ارزشمندتر از کرسی های انتصابی است و نیز در برابر آن مسئول و موظف به پاسخگویی به شهروندان هستند.

در مناصب انتخابی ، اعتبارمنصب ،ریشه در جامعه و «جوشش مردمی» دارد که علاوه بر ارزش و اهمیت مادی یک جایگاه معنوی بر پایه ی اعتماد عمومی است .

بنابر این اعضای شورای شهر مدیون شخص یا گروه خاصی نیستند و تاکید می کنیم فقط پایش حقوق مردم و ادای دین به شهروندان  وظیفه ی قطعی ایشان می باشد.

در دوره های اخیر مردم ثابت کردند با هیچ شخصیت و جایگاه سیاسی که افکار و منافع عمومی را نادیده بگیرد تعارف نداشته و تکدوره ای شدن نمایندگی مجلس و نیز شورای شهر از دستاوردهای همین آگاهی نسبی است.

توصیه می شود شورای شهر گرامی انگشتان کاسبان انتخاباتی را که سهمی بیش از حق خود را از سفره ی رامهرمز برداشته اند، از گلوی شهر برداشته و مهره های چیدمان شده در شطرنج  فرصت طلبان نباشند.

استقلال رای در صورتی حاصل خواهد شد که آنها جز به منافع شهر نیندیشند و استراتژی کلان آنها ، خدمت به مردم ،نه در حوزه شعار  بلکه در حوزه اندیشه و تفکر و عمل به خوبی حس شود.

مردم قوی ترین پایگاه و صادق ترین تکیه گاه و پشتیبان اعضای شورای شهرهستند ودر انتظاری کاملا بجا منتظر تغییرات اساسی در سطح عمرانی،فرهنگی اند.

شورای محترم شهر توجه کنند قوت قلب و حمایتی که در لایه های مختلف مردم برایشان قابل وصول است با حمایت هیچ کدام از افراد یا گروه‌های سیاسی و دلالان پراکنده در سطح شهر ، حاصل نخواهد شد.

با توجه به نو تجربگی اعضای محترم شورای شهر و جوان بودن ایشان، توصیه می شود ضمن اخذ مشاوره از صاحبان تجربه و اندیشه و دلسوزان حقیقی ، تصمیم گیرنده نهایی  خودشان باشند.

با حذف تعارفات, «رودربایستی» با نزدیکان و بزرگان و افراد متفرقه را کنار گذاشته و ضمن گوش سپردن به  اقوال مختلف، قول احسن را انتخاب کنند. «زیرا آنها خود میوه و ثمره یک قول احسن از سوی مردم هستند».

یکی از خطیرترین وظایف شورای شهر ،انتخاب درست و مناسب شهردار و نیز انتقال  ارزش معنوی «انتخاب»به جایگاه شهردار می باشد.

تا  منتخب ایشان(شهردار)علاوه بر اینکه خود را پاسخگو به اعضای شورای شهر می داند ، همزمان موقعیت خود را مدیون مردمی بداند که با واسطه ایشان را انتخاب کرده اند. اگر این مهم به درستی انجام شود دو محصول و عایدی به قرار زیر خواهد داشت.

۱- شهر تا چهار سال آینده از نعمت یک مدیر توانمند بهره خواهد برد.مردم راضی خواهند بود و مشکلات بصورت ریشه ای دنبال خواهد شد.

۲- شورای شهر دیگر حواشی معمول سال‌های اخیر را نخواهد داشت و در فضایی آرام، تصمیمات منطقی تری گرفته خواهد شد و اعضای شورای شهر در پایان دوره چهار ساله سربلند از آزمون بیرون خواهند آمد. به امید آنکه چنین شود.