مشکلات خوزستان نیازمند یک راه حل علمی است

امیر حیات مقدم استاندار اسبق خوزستان درگفتگو با شوشان اظهار کرد: در منطقه غرب آسیا جایی که کشورمان قرار دارد در هیچ کدام از این کشورها انتخابات به معنای واقعی وجود ندارد که این یکی از امتیازات برجسته نظام اسلامی و مردم سالاری است.

حیات مقدم با اشاره به مشارکت ۴۸ درصدی در انتخاب ریاست جمهوری اخیر در کشورمان گفت: علیرغم همه مشکلات مثل بیکاری ۱۶ درصدی، تورم ۵۰ درصدی، مشکل لجام‌گسیخته گرانی و  بیماری منحوس کرونا، که مملکت را تحت فشار قرار داده و مردم را اذیت می کند، در انتخاباتی که برگزار شد مشارکت بسیار خوبی بود، با این وجود امیدواریم دولت جدید بتواند مشکلات اساسی جامعه را حل کند.

وی در خصوص سفر یک روزه ی آقای رئیسی رئیس جمهور به استان خوزستان افزود:  باید این چنین سفرها مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، سفر یک روزه ی رییس جمهور که وزرای اصلی کابینه مثل، وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس ستاد برنامه و بودجه و وزیر بهداشت همراه وی بودند بسیار حائز اهمیت است و بسیاری مشکلات استان را در همان یک روز هم می توانند حل و فصل کنند.

استاندار اسبق خوزستان گفت:  البته این سفرها باید یک مقدماتی داشته باشند و پس از آن همه مصوباتی که رئیس‌جمهور و وزرا آن  بررسی می‌کنند و تصویب می‌کنند، توسط مدیران در استان پیگیری  و اجرایی شوند.

حیات مقدم با اشاره به این که برخی به سفر رییس جمهور انتقاد داشته اند، گفت: انتقادات آن ها پذیرفته نیست، البته هرکسی می تواند انتقاد کند، اما این یک سفر خوبی بود و اگر از این سفرها در هر فصلی یک روز یا دو روز توسط آقای رئیس‌جمهور صورت بگیرد در استان خوزستان خیلی از مشکلات موجود حل می شود.

حیات مقدم در مورد اینکه مشکلات استان خوزستان دارای یک راه حل علمی هستند گفت:  استان خوزستان مشکل فاضلاب دارد که متاسفانه مشکل چندین ساله ای است و فاضلاب صنعتی به فاضلاب سنتی تبدیل شده است  و در نتیجه باعث نابودی کارون، رودخانه زهره، هندیجان و بخشی از رودخانه کرخه شده است.
وی با اشاره به تامین بودجه مشکل فاضلاب خوزستان عنوان کرد: مسئله فاضلاب را خوشبختانه پول کافی هم از طریق صندوق توسعه ملی با مساعدت رهبر معظم انقلاب به استان خوزستان داده شده است باید به سرعت پروژه های فاضلاب در اهواز و سایر شهرستان های دیگر اجرا شود.

حیات مقدم ادامه داد: نباید منتظر بودجه های که از طریق صندوق توسعه و مجلس به خوزستان اختصاص می یابد باشیم، بلکه از محل اعتبارات صنایع موجود در استان، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، خصوصا مشکل فاضلاب شهرهای مختلف استان در ظرف یکسال رفع می شوند.

وی در خصوص آب شرب و‌ کشاورزی در خوزستان گفت:  خیلی دردناک است که در حال حاضر شهرهای جنوبی استان خوزستان با دبه و از تصفیه خانه های موجود در خیابان ها آب شرب خود را تأمین می کنند و شهرهایی مثل آبادان ماهشهر، شادگان، هندیجان، رامهرمز و رامشیر نباید بعد از ۴۲ سال از عمر با برکت انقلاب به شیوه ی مذکور آب شرب خود را تأمین کنند، بد است که هنوز نتوانستیم یک لیوان آب سالم دست مردم بدهیم.

حیات مقدم در پایان گفت: راه‌حل  مختلفی برای تأمین آب شرب استان وجود دارد، شهرهای جنوبی از آب دریا و آب شیرین کن،سد کوثر و ... می توانند استفاده کنند.