استاندار جدید و شش اولویت
شوشان - رحیم حجازی فرد (الهایی سحر) :

خوشبختانه استان خوزستان صاحب یک استاندار دانش آموخته کشاورزی شد که در روزمه او وزرات جهادکشاورزی دیده می شود و این امر انتظار می رود که نگاه نماینده عالی جدید دولت در استان نگاه کشاورزی است.

خوزستان به جهت دارا بودن زمین های مستعد کشاورزی می تواند انبار غله ایران لقب گیرد 
استانی که دارای شش ، هفت رود پُر آب است گرچه باید با استان اصفهان و دیگر استانهای کویری ایران بر سر آب و سد سازی سرشاخ شود اما می رود با تدبیر و همت و تلاش  دکتر خلیلیان استاندار جدید خوزستان نوید روزهای خوبی برای این استان داشته باشیم.

جلگه خوزستان نعمتی بزرگ هم برا استان و هم برای کشور است به شرط ایجاد یک برنامه ریزی کارشناسی شده و استفاده از افکار و اندیشه های نو از سوی کارشناسان و صاحبنظر در رشته کشاورزی و دامپروری و آبزیان که سرآمد آن دکتر خلیلیان استاندار ویژه خوزستان است که یقیناً دارای تجارب ارزنده ای در بالاترین سطح مدیریت و کابینه دولت است.

خوزستان قطب اول کشاورزی ایران چه در رژیم گذشته و چه در حال بوده و هست واین نعمتی در کنار نفت که خداوند به این استان اهدا کرده است خوزستان قلب تپنده ایران و به جرائت می توان گفت خزانه کشور وبیش از هشتاد درصد بودجه ایران از زمین و آب و دریا از خوزستان تأمین می شود.

خوزستان اگر مورد توجه قرار گیرد نه تنها ایران بلکه می تواند پنج کشور را به لحاظ اقتصادی اداره کند.

ظاهراً دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به این استان زر خیز دارد که این امر برگ برنده دکتر خلیلیان است.

کشاورزی می تواند به تنهایی هزاران فرصت شغلی پایدار تولید کند واین دور از دسترس نیست به شرطی که مدیران استان بخواهند.

خوزستان به لحاظ آب و هوایی و شرایط اقلیمی می تواند در طول سال به کشت و زرع بپردازد و دهها صنایع وابسته به کشاورزی در آن تاسیس کرد که این خود کارآفرینی و اشتغالزایی محسوب می شود.

به نظر نگارنده اولیت استاندار جدید اجرای کامل طرح موسوم به ۵۵۰ هزار هتکاری است که زمینه ساز اشتغال پایدار و زیر کشت رفتن هزاران هکتار زمین و تشنه آب است.

اولویت دوم استاندار جدید ایجاد صنایع تولیدی و بسته بندی کشاورزی که این صنایع از تولید به‌ مصرف هم نیاز داخلی را برطرف و هم امکان صدور تولیدات به خارج از کشور وارزآوری برای دولت خواهد شد.

اولویت سوم حمایت استاندار از تولیدات کشاورزان خوزستانی از محصولات باغی ، نخیلات ، و صیفی جات و خرید تضمینی است.

اولویت چهار نماینده عالی دولت وادارکردن بانک ها در ارائه تسهیلات به کشاورزان با نرخ بهره کم اولویت پنجم که  حتی  می تواند در اولیت اول قرار گیرد درخواست کمک از صندوق ذخیره ارزی برای حمایت از کشاورزان خوزستانی برای کشت و زرع و صنایع کشاورزی اولویت ششم دکتر خلیلیان.

 سعی درایجاد صنایع تولید سموم ، کود شیمیایی، ادوات کشاورزی مانند تراکتور، کمپاین و غیره در خوزستان برای استاندار جدید آرزوی موفقیت دارم .