بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به استعفای رئیس این دانشگاه

جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در پی استعفای خواجه رئیس این دانشگاه  در بیانیه‌ای نوشته‌اند: برای فرار از پاسخ گویی در قبال مدیریت ۶ ساله خود بر دانشگاه شهید چمران اهواز، بر خود لازم دیدیم تا چند نکته را یاد آور شویم:

 ابتدا آن که بهانه استعفای جنابعالی اختلافات بین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی اهواز است که حضرت عالی به جای دفاع از حق و حقوق این دانشگاه اقدام به استعفاء کردید درحالی که خود در شرف اتمام دوره خدمت هستید و برداشت همگان از این استعفاء صرفا فرار از پاسخ گویی در قبال آسیب‌هایی است که در دوره مدیریت شما به این دانشگاه وارد شده است.

در ادامه آمده است که: جنابعالی در صورتی توان صیانت از این دانشگاه در خود نمیدید هرگز نباید این مسوولیت خطیر را میپذیرفتید که نیاز باشد در چنین شرایطی دانشگاه را ترک کنید.

همچنین جنابتان در روزهای سیاه آذر ماه ٩٨ که در طی دو هفته شاهد پنج خودکشی در سطح دانشگاه و خوابگاه بودیم، ککتان نگزید، اکنون چگونه باور کنیم که رگ گردنتان برای صیانت از دانشگاه باد کرده و به نشانه اعتراض استعفاء داده‌اید؟

در ادامه مطلب افزوده شده است که: آن روزی که سطح علمی دانشگاه شهید چمران از الف به ب تنزل یافت مگر حضرت عالی ذره ای واکنش نشان دادید که اکنون این حرکتتان قابل باور باشد؟

اگر بخواهیم از انحلال تشکل‌های دانشجویی و وضعیت اسفناک فرهنگی در دانشگاه بگوییم که خود مثنوی هفتاد من است.

نکاتی که در این چند سطر گفتیم فقط و فقط بخشی از کارنامه سیاه شماست و این طبیعی است که بخواهید با استعفایی واهی این پست را ترک کنید، اما دانشجویان دانشگاه شهید چمران دیگر اجازه چنین توهینی به خود نمیدهند.