کدام وعده های متناقض
شوشان - محسن بهداروند مرداسی:

کدام طناب پوسیده..

مردم از اصلاح طلبانی که یک عمر وعده های بی عمل دادند خسته شده اند. تاریخ به تجربه نشان داده که بعضی از چهره ها دیر شناخته می‌شوند.. اتفاقا میدان واقعی. جای تمرین چهره هاست.

که  چکسانی در میدان مقاومت و در مسیر اصول اخلاقی لغزش می‌کنند. اصلاح طلبان محافظه کارند.

بدلیل کیش شخصیت و تضاد در رفتار و گفتار در مناقشات هسته ایی ره به جایی نبردند. و جای بسی تاسف که هنوز راه برون رفت را در مذاکرات با آمریکا می‌دانند ارزش طناب پوسیده پکن و روسیه با ارزشتر از آن است.

که مثلا ما عملا نوکر و تحت اوامر اجرایی و یا سیاست‌های دغلبازانه ی دنیا غرب باشیم.. که این راه بجز سر سپرده گی هیچ معنایی ندارد.. سیاست ها باید بر مبنای حفظ استقلال و منافع کشور باشد. و حضرت آقا با صراحت فرمودند. که به هیچ وجه ما از مواضع دفاعی خود کوتاه نمی آییم.

 شما 8 سال سیاست های مقاومت اقتصادی را اجرا نکردید.. و تمامی تخم مرغ ها را در سبد غرب گذاشتید. و مانع رشد اقتصادی شدید.

و اقتصاد و تولید داخلی که با منابع غنی و نیروهای انسانی قابل حل بود را در بر جام قفل کردید. و در آخر یک خزانه ی بی جان با انبوهی از مشکلات را تحویل دولت جدید دادید. باز با این کارنامه ادعا  میکنید. که راه برون رفت نشستن با آمریکاست.

 آمریکا یی که نشان داد.گرگ در لباس میش. غیر قابل اعتماد است. راستی قرار بود با تیمتان به پنجشیر بروید.. و ایکاش این آرزو محقق گردد. و حداقل یکی از وعده هایتان عملی شود.

امروز دولت محترم جناب آقای دکتر رئیسی با یک برنامه ریزی دقیق و نگاه متعادل بر مبنای حفظ استقلال و منافع کشور. و با یک رویکرد غیر منفعلانه و غیر محافظه کاری و بدون هیچگونه وادادگی سیاسی. و.

یا کم کاری و نشستن در دفتر خویش سرسختانه با یک دست در پی اهداف انقلابی با فساد و رانت و دزدی و اشراف گری مبارزه می‌کند.

و با دست دیگر در پی احیای تولید و اشتغال و اجرای عدالت و با نگاه به داخل برنامه های خود را به پیش می‌برد.. مطمعن باشید. جدا از توهمات سیاسی که بخشی از سیاسیون به جامعه القا می‌کنند. این دوره مردم فردی را انتخاب کرده اند. 

که از پست مقام خود برای نور چشمی هایش حاتم بخشی نمی کند.