چرا مخالفت با انتقال آب باید یک مطالبه ملی باشد و نه استانی؟
شوشان - جواد الهایی سحر:

خوزستان  یگانه آبادبوم ایران است که با داشتن رودخانه جاري ، زمين هاي مستعد كشاورزي ، منابع طبيعي متعدد و غير قابل شمارش نقش قلب اقتصادي ايرانزمين را ايفاء مي كند.

 همه آنها که دوست دارند از گذشته پرافتخار ایران در حوزه موانست طبیعت با کشاورزی آگاهی یابند، خوب است که به شاليزارهاي لالي گتوند دزفول بهبهان سر بزنند.

تاريخ دوستان اگر مي خواهند راز و رمز و سر امپراطوري هاي پيش از اسلام ايران  را بدانند سري به بندقير و شاوور در ميناو و بند و آسياب هاي آبي كهن شهر شوشتر سر بزنند.

در خوزستان آثار هاي باستاني آب به ایرانیان می‌آموزد که قدرت بي بديل ايران در گذشته و اكنون جريان آب در رودهاي خروشان استان خوزستان است نه انتقال آب به كوير سيري ناپذير !!

ساخت سدهاي متعدد در  بالادست كرخه و كارون بزرگ علاوه بر اينكه جنگ عليه زيست بوم خوزستان حساب ميشود تخريب گسترده اقتصادي ترين ، بزرگترين ، پر آب ترين ، پرسود ترين محصولات كشاورزي و سبز ترين استان كشور بدنبال دارد.

در مقابل اين تخريب ها ما ایمان دارم که در ماجرای طرح انتقال آب خوزستان به کویر، پیروزی با ماست و دوستدارانِ طبیعت ایران هرگز اجازه نخواهند داد تا چنین طرح هاي ویرانگری ادامه يابد.

همه‌ی مایی که در طولِ همه‌ی این سال‌ها از طبیعت ‌ستیزان نترسیدیم و از احکام ممنوعیت‌هاشان انرژی گرفتیم تا خروشان‌تر، خردمندانه‌تر، صبورانه‌تر و شجاعانه‌تر به پیش رفتیم ...

حال با توجه به خالي بودن مخازن سدها ( و احتمال محدوديت كشت پاييزه در خوزستان!! براي اولين بار در تاريخ كشاورزي استان) این پرسش و مطالبه که چگونه می‌توان جامعه و رهبرانش را متوجه ابعاد واقعی خطر انتقال آب ابر استان اقتصادي كشور ( خوزستان ) نمود؟

با این وجود كه نه در صحن بهارستان، نه در ساختمان پاستور و نه در شورای امنیت ملی و شوراي آب ظاهراً آنگونه که باید اهمیت این خطرِ کاهنده کارایی سرزمین و عامل مهاجرت از مرز هاي ایران در خوزستان درک نشده است. وگرنه چگونه ممکن است همچنان وزارت نيرو به انتقال آب و تخريب بيشتر خوزستان تن مي دهد ؟

و چگونه ممکن است که فلان مسئول اصفهانی آب هاي مردمان زاگرس نشين ما و ايرانبانان خوزستاني را مهريه زناني بداند كه هزاران سال در امتداد تاريخ بزرگترين و جاودانه ترين تمدن هاي بشري را خلق نموده است؟