سخنی با استاندار محترم خوزستان

شوشان - نوید قائدی:

جهت رفع موانع توسعه استان،رفع مشکلات و چالش ها و استفاده از ظرفیت های بومی و منطقه نیاز است طرحی نو و برنانه دقیق و افرادی زبده و متخصص چینش و به کارگیری شوند.

بسیاری از افراد که سال ها است سمت هایی را اشغال کرده اند خود مسبب عقب ماندگی های استان بوده و هستند،اهمال کاری و عدم تدبیر در کارها و نداشتن هوش و ذکاوت و علم کافی و نداشتن برنامه های اجرایی و دقیق در تمام حوزه سبب شده حال و روز امروز استان این گونه باشد.

از حضرتعالی که سابقه فعالیت در سمت وزارت را داشته اید و اتفاقا به واسطه داشتن سوابق گذشته استان را می شناسید انتظار می رود بزودی و طی چند ماهه آینده برنامه های خود را جهت ارتقای جایگاه و وضعیت استان در حوزه های ذکر شده زیر را تدوین و اعلام نمایید تا حهت اهل فن نمایان شود چگونه می خواهید همگان و همسو با برنامه های دولت جدید استان را در مسیر توسعه قرار دهید.

با توجه به تنوع اقوام در استان خوزستان و وجود فرهنگ ها و مطالبات در خصوص ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی استان که منجر به وحدت بیشتر اقوام و همگرایی و همسویی آن ها با برنامه های توسعه شود چه راهکارهایی در پیش خواهید گرفت، با توجه به اینکه در بعضی از شهرستان ها شرایط اجتماعی مانند آمار خودکشی،طلاق،نزاع و درگیری و ... قابل تامل است.

در زمینه ارتقای وضعیت نامطلوب سیما و منظر و زیر بناهای حوزه شهری و روستایی با عنایت به برنامه های کلی دولت چگونه می خواهید عقب ماندگی ها را جبرات و یا ارتقا بخشید، زیرا در این حوزه نابسمانی ها زیاد و مدیران کم کاری های زیادی داشته اند.

در حوزه وضعیت آب های جاری و ظرفیت سدها و نیاز های آبی در مصارف کشاورزی،صنعتی و خانگی و حق آبه های زیست محیطی که مشکلی بزرگ و اساسی و منطقه و ملی است چه راهکار ها و برنامه هایی را در پیش خواهید گرفت، متاسفانه خشکسالی در حال تکرار و کم آبی و مشکلات کشاورزان در حال افزایش است و اگر راهکارهای اساسی و علمی و اجرایی برای آن ها نداشت منجر به بروز معضلات سخت اجتماعی خواهند شد.

زیست بوم طبیعی استان خوزستان در معرض چالش و تهدید و صدمه است و حیات بسیاری از چرخه ها در اکوسیستم ها در معرض نابودی است، منابع طبیعی و تالاب ها حال و روز خوشی ندارند و فشار بی رویه بر زیست بوم بالا و صنایع نفت و گاز علاوه بر کم آبی بر حجم مشکلات افزوده اند، چگونه می خواهید این کلاف سردرگم را ساماندهی و نظام مند و نجات دهید.

با عنایت به حجم بالای وجود صنایع ملی در استان که بیشتر منافع و درآمد عاید دیگر استان ها می شود چگونه باید سهم استان در حوزه مسایل مالی و تامین کالا و خدمات و هزینه های زیرساختی استان و انرژی را تامین و سامان داد، چگونه می خواهید ارتباط صنایع کوچک و بازرگانی استان و سهم بازار را با این صنایع برقرار کنید.

در زمینه زیر ساخت های ملی استان در زمینه انواع راه های ارتباطی یعنی زمینی،هوایی،دریایی و ریلی که برای توسعه استان و ارتباط های ملی و بین المللی  بسیار مهم و می تواند توسعه آفرین باشند، چگونه عمل خواهید کرد،سال ها است ارتباط ریلی خوزستان و عراق برقرار نشده با اینکه حجم بالایی از مسافر در حال تردد است، از ظرفیت حمل و نقل آبی مسافری بین استان و کشورهای حاشیه خلیج که می تواند هاب ایران شود استفاده ای نشده است.

در حوزه گردشگری خصوصا بوم گردی،زیست بوم و تاریخ تمدنی خوزستان حرف های زیادی برای گفتن و جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد، و در واقع می تواند آینده توسعه استان باشد چه برنامه هایی عملی و علمی در پیش خواهید گرفت.

جنابعالی که وزیر کشاورزی بوده اید و از وضعیت و جایگاه استراتژیک توان تولید خوزستان مطلعید چگونه می خواهید با توجه به چالش کم آبی شرایط را بهبود و ساماندهی و وضعیت اشتغال و شرایط روستاها را در این حوزه ساماندهی و تاب آوری کشاورزان را بالا برده به گونه ای که مقوله توسعه پایدار در بخش کشاورزی ذبح نشود.

با توجه به امکان ارتباط استان تا کشورهای همجوار جهت ارتقای حایگاه بازرگانی و خدماتی و صنایع معدنی استان اولوست ها و برنامه های شما چیست.

و در نهایت در حوزه بزرگ خدمات یعنی جایگاه آموزش و پرورش استان و آموزش عالی و نظان بهداشت و درمان چگونه عمل خواهید کرد، تا جایگاه نظام های آموزشی که زبر بنای اساسی توسعه یعنی پروش نیروی انسانی خلاق و متخصص است، ترمیم و مولد شود،آیا تا کنون در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته اید؟آیا نظام بهداشت و درمان و امکانات و نرم های استان با کشور را مقایسه کرده اید؟

جناب آقای استان حرف زیاد و وقت و صبر مردم کم است، از شما و دولت شما انتظار معجزه دارند زیرا در وعده ها و شعار ها اینگونه تبیین شد، لذا توصیه می شود مسایل و راهکار ها و محور های اصلی و اساسی توسعه استان را مد نظر قرار دهید و به فکر اصلاح و بهبود ساختارهای مدیریتی استان و شهرستان ها باشید و نظام های پایش خود را قوی نمایید.