به روایت تصویر؛
محرومیت مردم زلزله زده شهرستان اندیکا