"از فرار مغزها که بگذریم باید فرار صاحبان صنایع را جدی بگیریم "
شوشان - منصور فاضلی:

با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم و نگرش و اندیشه های راهبردی و برنامه های عملیاتی در خصوص اقتصاد کشور که بیشتر جنبه تبلیغی داشته ، تقریبا از آینده مبهم به یقین رسیدیم که نه تنها اقتصاد شکوفا نخواهد شد بلکه فروپاشی آن قطعی است رکود حاضر بر سیطره اقتصادی کشور تا کنون بی سابقه بوده و تورم شدید و موج سهمگین گرانی ها باعث گردیده که اقتصاد دانان از آینده اقتصادی ایران نگران و آن را در مرز هشدار اعلام نمایند بدیهی است  پس از سقوط آزاد اقتصاد یک مملکت در یک نگاه کلی به تبع آن  باید ورشکستگی تولید را قطعی تلقی نمود زیرا تولید فاکتورهای دارد که هیچکدام رعایت  اجرا نمی‌گردد.

اولین گام و نخستین آن امنیت سرمایه گذاری است ، همه نیک میدانیم سرمایه ترسو است و جایی که احساس نا امنی نماید ورود نکرده و ریسک و خطرش را نمی‌پذیرد حداقل در چند سال اخیر هیچ سرمایه گذاری جرات ورود به مقوله تولید را نداشته و ترجیح داده با سپرده گذاری در بانک سرمایه خویش را حفظ نماید .

در مرحله بعد امنیت اقتصادی است که متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت جدید بازار اقتصادی ایران به رکودی عجیب فرو رفته و تورم افسارگسیخته قدرت خرید را از مردم ستانده است.

با رویکرد دولت و عدم  تعامل و تفاهم در خصوص برجام و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پالس های مثبتی دریافت نمیگردد مع الاسف مدیرانی هم که مسئولیت گرفته یا می‌گیرند اصولا با واژه صنایع و تولید بیگانه هستند و هیچ راهبردی برای احیایی صنایع ندارند و همین امر خطر ورشکستگی صنایع تولیدی را دو چندان نموده.

از این اصول که بگذریم موانع موجود و همیشگی در مسیر تولید نخواهد گذاشت تا تولید به شکل عملی توسعه و رونق پیدا کند وقتی مدیران نه صنایع را می‌فهمند و نه از جنس صنایع هستند این خود نشان از عدم درک و توجه به تولید است . آنچه مشخص است آینده روشنی در انتظار تولید نیست.

در آینده نه چندان دور علاوه بر فرار نخبگان باید فرار صاحبان صنایع را هم شاهد باشیم و در ورای آن بیکاری و آسیب های اجتماعی در پی ان افزایش خواهد یافت .