ضعيف ترين استاندار كشور كجاست؟!
شوشان - جواد الهايي سحر :
در سخنان اخير نماينده شادگان ماهيت و شاكله وجودي مديريت يك استاندار به چالش كشيده شد 
مديريت استانداري نقد شد كه لقب ضعيف ترين استاندار نشانه هايي از مديريت خاكستري خليليان است 
استانداري كه با محيط زيست استان بيگانه است، شناختي از ابرتالاب هاي خوزستان ندارد، در مواجهه با مشكلات ريزگرد بسيار ضعيف عمل كرد، هنوز نظرات كارشناسان محيط زيست و انجمن هاي تخصصي محيط زيست نشستي برگزار نكرده و در باتلاقي از مشكلات زيست محيطي گير است و فقط مرثيه خواني مي كند
با مرثيه‌خواني براي محيط‌زيست هم ، مشكلات حل نمي‌شود. شايد ابتدا كاركرد داشته باشد اما در صورت تكرار، ديگر اين هشدار جدي گرفته نمي‌شود

انتقاد ما به فولاد خوزستان و فلرهاي نفتي و كانون هاي ريزگردي كه ول شده اند 
انتقاد ما به گره هاي كور پسماندي كه روز به روز بيشتر و مشكل تر مي شوند
انتقاد ما به تالاب شادگان و هورالعظيمي كه وجب به وجب اش در طمع تصرف نفت سپري ميشود
فاجعه اصلي در ريزگردهاست و  سكوت استانداري كه هم اكنون صداي نمايندگان ملت در خوزستان را از گلوي اعتراض خارج نموده !
جناب استاندار ويژه ! آنچه در خوزستان از مشكلات محيط زيستي  تماشا مي كنيم، عمیقاً کاهنده امید و متبلورکننده احساسی دوگانه از شرم و خشم است
مشاهدات ما از وضعيت اسفناك تالاب هاي استان و به تبع آن ريزگردها و تهديد سلامت هم وطننان خوزستاني ، ول بودن  صنايع فولاد و عدم مهار آلودگي هاي اين شركتها ، فلرهاي تهديد كننده سلامت مردم و پسماندي كه تير خلاص به سلامت شهروندان اهوازي وارد كرده فقط يك نقد از مديريت ضعيف استاندار ويژه خوزستان دارد و آن بايد با درد سكوت گفت؛!
گاه در پسِ تاریکی‌ها و پلشتی‌ها؛ در پسِ کاهلی‌ها و بی‌مسوولیتی‌ها و در پسِ آزمندی‌ها و ظلبکاری‌ها ... هیچ درگاهِ روشنی را نمی‌توان یافت که به آن بیاویزیم ...
# نه به ضعيف ترين استاندار ويژه!