درسی از مرحوم حاج حسن عبدالخانی :
استحکام در هر نوع سازه شرط فعالیت در صنعت ساختمان !
شوشان - علی عبدالخانی :
اشاره : خاطرات و مطالبی از شخصیت اقتصادی و اجتماعی مرحوم حاج حسن عبدالخانی وجود دارد که هر کدام می تواند برای مخاطبان بویژه فعالان اقتصادی جالب و مفید باشد.
 قسمت اول این سلسله را با هم می خوانیم:

مرحوم عبدالخانی در اواسط دهه ۷۰ مرا برای انجام یک فعالیت مرتبط به کارخانه شن و ماسه کرخه خواست. تابستان بود و مدارس تعطیل و من وقت کافی برای این فعالیت داشتم. یک خوروی سالِ ژاپنی در اختیارم گذاشت تا بتوانم مسیر ۱۷۰ کیلومتری رفت و برگشت اهواز تا کارخانه را همه روزه طی بکنم.

حدود ۳ ماه میان اهواز و کارخانه در تردد بودم. هر پنجشنبه گزارش جامعی از اقدامات و پیشرفت کار را تهیه و به ایشان ارایه می دادم.

برخلافِ آن دسته از فعالانِ اقتصادی که اصل را بر صرفه جویی در مواد تشکیل دهنده ی سازه های ساختمانی همچون نسبت سیمان و فلز در آرماتور قرار می دهند و به هر شکل بدنبال کاهش قیمت تمام شده سازه هستند، اما من از طریق فعالیت مستقیم با شیخ حسن متوجه شدم که ایشان نگاهی کاملاً متفاوت نسبت به مقوله ی استحکام سازه و هر نوع ساختمان داشتند. ایشان بجز به بهترین و با کیفیت ترین مواد جهت استفاده در سازه رضایت نمی داد و حساسیتِ وسواس گونه ای در این زمینه داشت.

مرحوم حاج حسن عبدالخانی بعنوان پیشگام و مرد شماره ی یک صنعت شن و ماسه ی استان خوزستان و استانهای مجاور بر این اعتقاد بود که جان و مال مردم عزیز و محترم و *استحکام در ساختِ هر نوع سازه شرط فعالیت در صنعت ساختمان است.

متروپل که به حدیث روز کشور تبدیل شده، زائیده ی تفکری منفعت محورانه و فرصت طلبانه و تبانی صفتانه است. این نگاه برای جان و مال مردم حرمت و احترامِ چندانی قائل نیست. اساس این تفکر بر سرعت ثروت اندوزی و کسب مال به هر شیوه و به هر قیمت بنا شده است.

حالا نگاه کنید به گذشته ی فعالانِ بزرگ اقتصادی استان و کشور همچون مرحوم عبدالخانی که شرط اول فعالیتِ ساختمانیشان کیفیت و استحکام بود.
اگر نگوئیم که چنین چهره هایی تکرارناپذیر هستند اما با قاطعیت می توانیم ادعا کنیم که تکرار آنها در روزگارِ غبارآلود و آشفته ی ما آسان نخواهد بود.
۱۵ خرداد ۱۴۰۱