ضعف تئوریک، نقصان دیدگاه علمی و فقدان ابتکار بر کار دولت سایه افکنده است
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
سخنان اخیر جناب آقای رئیسی بعنوان مرد شماره یک کابینه به هیچوجه امیدوار کننده نبود و این همان مساله ای نیست که در راهبرد اخیر مقام معظم رهبری دیدیم ، یعنی؛ پمپاژ روحیه امید و نشان دادن راه های جدید،  ابتکار عمل و طرح هایی که افق های روشنی را به روی مردم کشور بگشاید.

به هرحال جناب رئیسی بعنوان یک میراث دار مغبون در سخنان خود اشاره به معلولات جمیع مشکلات مالی_اقتصادی می نماید که دولت های قبلی مجبور به انجام آنها شدند. در حالی که خودش بهتر از هر فرد ایرانی علت های اصلی این نافرجامی ها را می داند.
همه ی ملت ایران نیک می دانند همه ی روسای دولت های پیشین در دوره اول ریاست جمهوری خود بدون این که مشکلات اصلی بر سر راه اقتصاد را حل و فصل نمایند با یک شیب متعادلی کسری بودجه خود را بوسیله ی وضع مالیات، تورم و گرانی کالاهای اساسی در دوره دوم ریاست جمهوری لاپوشانی نموده و از جیب مردم ایران آن را جبران نمودند در حالی که جناب آقای رئیسی از همین ابتدای کار خود در دولت سیزدهم با یک شیب تند و نجومی اقدام به همین کار نموده و موجبات نارضایتی احاد ملت، مراجع و دیگر دلسوزان نظام را فراهم کرده و اسم این کار خود را جراحی اقتصادی نهاده و با صراحت تمام صلاح دولت و کشور را در گرو انجام این مساله دانست و البته، مردم شریف و نجیب ایران هم با همه ی نارضایتی هایی که داشتند از ایشان این عذر را خواه ناخواه پذیرفتند چون احاد ملت هم شرایط جهانی را درک می کنند و هم واقعا می دانند که کشورشان از حیث دشمنی های دیرینه ابربازیگران جهانخوار و دیگر رقابت های منفی موجود در منطقه، در یک دوره ی خاص بحرانی قرار گرفته که باید این شرایط را درک نموده یعنی؛ به زبان عامیانه، بسوزند و بسازند تا به سلامت از این دوران سخت و طاقت فرسا خارج شوند.

حالیه، با این تفاسیر، از شواهد امر مشخص شده است که دولت سیزدهم از حیث حرفه ای حتی استعداد مدیریتی یم تیم  میانه ی جدول لیگ فوتبال را ندارد. چه در تدارکات، طرح و برنامه و حتی یارگیری، زیرا، از ضعف تئوریک، نقصان دیدگاه علمی و عدم ابتکار و خلاقیت های لازم برخوردار است و حتی در ایجاد دیپلماسی اقتصادی توان دولت های پیشین را ندارد . پس بنابراین، جناب آقای رئیسی به جای فرافکنی کردن مشکلات با ذکر معلول های فراوان به فکر چاره اندیشی های کلی تری از قبیل همگرایی با همه ی نیروهای داخل و خارج از کشور بیفتد و مشکلات مذکور بر سر راه دولت سیزدهم را مرتفع نماید.