یاد کنیم؛ از آن روزی که...!
شوشان - محمدسعید بهوندی :
جناب آقای دکتر قالیباف
ما بازنشستگان کشوری همواره یاد می‌کنیم از آن روزی که برای یخچالهای خالی‌مان دل سوزاندی و ما نیز از آن حجم و عمق و مهر رقّتِ قلب و همدری‌تان هم وجد آمدیم و هم امیدوار به بهبودی معیشتمان شدیم و درحالیکه این هفته‌ها وارد سومین سال ریاست جنابعالی بر نهاد و قوه‌ای می‌شویم که ریل‌گذار تمامی اقدامات ریز و درشت کشور و در راس امور است، بر ما بسیار سخت و غیرقابل پذیرش است که به خود بقبولانیم که همان یخچالهای خالی را نتوانید پر کنید و لذا ناچاریم شفاف و صریح خدمت شما شکوه نماییم که؛ متاسفانه مانع اصلی به سرانجام نرسیدن لایحه‌ی دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز در مجلس شورای اسلامی بر اساس تاکید شش ساله‌ی ماده‌ی 30 قانون برنامه‌ی ششم توسعه، ایده و تصمیم شما بوده است. یعنی؛ همان که در ذهنمان نهال امیدواری کاشت، شوربختانه و دور از انتظار، خود نیز از بیخ و بن ریشه‌اش را برکشید و حال که چنین نمودید، بدانید که؛ آثار و تبعات نادیده گرفتن این حق‌الناس مسلم، چهارده ساله و کاملاً قانونی، به جهت رعایت عدالت برای آینده‌ی جنابعالی خوش‌یُمن نخواهد بود. زیرا؛ صدها هزار فرد شریف و مسن، دارای مشکلات عدیده‌ی جسمی و نیازهای اولیه زندگی، مخصوصاً وجود عیالواری و احتیاجات فراوانش، دائماً رو به درگاه خدای قادر و شاهد داشته و اظهار شکایت می‌نمایند و باریتعالی نیز بر اساس؛" اُدعونی اَستَجِب لَکُم"، مطمئناً روزی پاسخی شایسته به آن خواهد داد و اعتماد دارند که آنروز دیر نخواهد بود. 
بنابراین برای شخص شما شایسته‌تر است تا دیرتر نشده، با ملزم نمودن سریع دولت به ارسال لایحه‌ی جایگزین جامع، کامل و مطلوب، این حق‌ّالناسِ قانونی ظاهراً فراموش شده را احیاء نموده و به فضل الهی و همکاری نمایندگان مجلس، همان یخچالهای خالی را پُر نمایید.

اینستاگرام behvandi1962