آیا صنایع کوچک برای کشور ‌اهمیت دارد ؟
شوشان - منصور فاضلی :
امروز ۲۱ مرداد ماه روز صنایع کوچک است رهبر معظم در مقام این روز اینچنین فرموده : ”آن چیزی که در متن جامعه اشتغال و تحرک  ایجاد می کند،  صنایع کوچک و متوسط است *”.
اما گویا مسیولین و مدیران این مهم را فراموش کرده اند یا اینکه بضاعت و توان آنها در حمایت از تولید همین مقدار است گرچه اغلب صاحبان صنایع به این نتیجه رسیده اند که *”حمایت از صنایع کوچک در کشور ما یعنی کشک *”و نهایت حمایت آنها از صنایع کوچک همین شعارها و سخنان بی عمل است .
البته باید اذعان داشت که خود صاحبان صنایع از حمایت های دولتمردان و‌ بانک ها قطع امید کرده اند‌ و سکان واحد تولیدی خویش را به امواج متلاطم اقتصاد کشور سپرده اند و منتظرند تا ببینند بلاخره به ساحل‌ ارامش‌ خواهند رسید یا در گرداب بی تدبیری و بی‌ لیاقتی مدیران غرق خواهند شد هر سال با فرا رسیدن چنین روزی صنایع کوچک نام نامانوس و واژه غریب این روزها های صنعت ما به طرفةالعینی ورد زبان مدیران می‌شود با همان سرعت از یاد آنها میرود‌ آنها اصولا یادشان میرود‌‌ که صنایع کوچکی در کشور وجود دارد و این بندگان خدا پای کار هستند و با نام رزمندگان جهاد اقتصادی شناخته می‌شوند 
هر سال با فرا رسیدن چنین روزی یادشان میاید تبریک بگویند و در وصف صاحبان صنایع آنقدر بگویند که شرمنده زمین ‌‌و زمان شوند اما همینکه یک روز می‌گذرد یادشان می‌رود صنایع کوچک چیست و چه بار سنگینی  بر‌دوش دارد ، یادشان میرود‌ اشتغال فعلی کشور جز با تقویت و حمایت صنایع کوچک میسر نیست ، یادشان میرود‌ تعطیلی صنایع کوچک یعنی تقویت آسیب های اجتماعی ، یعنی افزایش بیکاری ، یعنی هزینه چند برابری برای پرونده های قضایی و کلانتری ها یعنی برهم خوردن امنیت روانی جامعه ، یعنی پایین آمدن شاخص های اقتصادی ، یعنی تضعیف صادرات , یعنی عدم ورود‌ ارز  و یعنی افزایش طلاق یعنی افزایش اعتیاد یعنی افزایش ناهنجاری های اجتماعی ……..
جالب است دولتمردان حاضرند تمام هزینه های فوق را به جان بخرند اما هیچ حمایتی چه مادی چه در بحث زیر ساخت ها به صنایع کوچک نکنند .
با تمام نکات فوق هیچ حمایتی از صاحبان صنایع نمی‌شود ، با چنین رویکردی  صاحبان صنایع به این نتیجه رسیده اند که ”تولید در کشور ما پشیزی ارزش ندارد” و صاحبان صنایع فرزند ناخلفی هستند که هیچ توجهی به آنان نمی‌شود و در تمام ادارات ‌سازمان ها آنان را بعنوان افرادی همیشه گرفتار و همیشه محتاج میشناسند باید دانست این گرفتاری ها حاصل کدام مدیریت و تدبیر غلط است ، حاصل کدام بی توجهی ها و کم توجهی هاست جا دارد به نمایندگی از صاحبان صنایع از دولتمردان و نمایندگان مجلس تقاضا کنیم این نام را حذف نماید و بیش از این داغ صاحبان صنایع کوچک را تازه نکنید شما که قدرت حمایت از صنایع کوچک را ندارید لطفا نمک بر زخم آنان نداشتید 
نگارنده اگر جای مسیولین بود از شرم نامی از ۲۱ مرداد روز‌ حمایت از صنایع کوچک بر‌زبان نمیاورد