رئیسی نباید خودش را رئیس جمهور یک دوره ای کند
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
این گونه که جناب آقای رئیسی دارد حرکت می کند .دقیقا، برخلاف جهت عقربه های ساعات موفقیت آمیزی است که روسای جمهور دوره های پیشین طی کرده بودند. برای مثال، آن منتخبان زیرک دقیقا، در دوره ی اول ریاست جمهوری خود تا حدودی توانستند رضایتمندی مردمی از بابت عدم سیر صعودی تورم ، گرانی افسارگسیخته ی کالاها را متناسب با پرداخت دستمزدها، با مدیریت بهینه ی تنظیم بازار و کنترل نرخ ارز جلب نمایند. آری، همانطور که دیدیم آن عالیجانبان  با رای بالایی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بدون دردسر انتخاب شدند و با زرنگ بازی هرچه تمام، مشکلات ناشی از مدیریت شان را به دوره ی دوم ریاست جمهوری خود حواله نمودند و در نهایت طبق آمار، مشخص گردید که هرکدام از روسای جمهور پیشین پس از اتمام ماموریت خود چه سهم التقصیری در پدیداری شاخص های تورم، گرانی، رکود و بیکاری داشتند.

حالیه، به نظر می رسد از ابتدای کار جناب آقای رئیسی بدون توجه به هشدارهای به موقع و دلسوزانه ی منتقدین، آخرالامر تصمیمات تخصصی و حرفه ای خاصی را اتخاذ نمی نماید.

همان طوری که دیدیم با حذف ارز ۴۲۰۰ با توجیه کارشناسی نادرست، موجبات آشوب اقتصادی تورم زا و گسترش گرانی در همه ی اقلام کالاها را به همراه داشت و به جای این که آن مسیر غلط را اصلاح کند با دیدار درمانی طبقات مردمی در سفرهای استانی به شکلی رفتار می کند که انگار مشکل اصلی مردم کمبود محبت از سوی متولیان امر است.

به هرحال، اکنون نه تنها، منتقدین جناح رقیب و مستقل بلکه شدترین نقدها و اعتراضات در این خصوص از سوی کسانی ابراز می گردد که نامه ی فدات شوم برای حضور وی در انتخابات ۱۴۰۰ نوشته بودند.

نگارنده با توجه به اظهارات جناب آقای رئیسی در سفر کرمان که گفته بود؛ آنچه وعده دادیم محقق شده است و در مدت فعالیت دولت، تمامی تلاشها  مبتنی بر کنترل رشد نقدینگی، مهار تورم و پرداخت بدهی هایی بوده که از قبل برای دولت ایجاد نمودند.
رئیس جمهور می افزاید؛ آمار نشان می دهد از ابتدای کار دولت تا به امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال اول تحقق پیدا کرده است.

القصه، صاحب این نوشتار،کاری به واکنش منتقدین در خصوص آمارهایی که جناب رئیسی به آنها اشاره کرده است فعلا ندارد، زیرا، راست آزمایی این کارنامه انعکاسی واضح در بازار سرمایه، کار و دیگر دوایر اقتصادی دارند و ما باید آثار این همه اقدامات موثر را، خواه ناخواه چه مثبت و منفی در جامعه ببینیم.