وقتی به خوزستان می رسند، روشنفکر می شوند !
شوشان - ابوالفضل بابادی شوراب/ سردبیر رسانه کشوری اقتصاددان در استان های جنوبی :
این روزها که زمزمه احداث و کلنگ زنی پتروشیمی بهبهان شنیده می شود، برخی فعالان به اصطلاح محیط زیستی محلی و استانی، بی توجه به خواست جامعه، سخن از نبود پیوست های محیط زیستی در این طرح را، بر زبان می آورند.

مدتی پیش و طی انتشار آماری دولتی، خوزستان بعنوان یکی از استان های با درصد بالای بیکاری اعلام شد، ولی متاسفانه فعالان مطالبه گر محلی و استانی ما، بجای آنکه تمرکزشان بر بکارگیری نیروهای بومی در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و… باشد، ژست روشنفکری بی فایده می گیرند.

آن روز که برخی صنایع آب بر فولادی در استان های کویری، بی توجه به فقدان منابع آبی و در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی تاسیس شد، آیا فعالان محیط زیستی و مطالبه گر آن استان ها معترض این مسئله شدند؟خیر، چون می دانستند آمدن این صنایع باعث اشتغال زایی و توسعه استان شان می شود!

ما خوزستانی ها مردمی هستیم که زیر پای مان گنج و معادن و منابع بسیار قرار دارد و در فقر زندگی می کنیم، اما با همان فقر، ژست پولدارها را می گیریم و چون مرفهان بی درد، دغدغه های محیط زیستی گاها خیلی سطح پایین را بر توسعه و اشتغال اولویت می دهیم و بعد هم می پرسیم چرا توسعه اینجا شکل نمی گیرد؟