هشدار سازمان اطلاعات روسیه به عراق و ایران
شوشان : اسرائیل، امارات و عربستان سعودی با دستور سفارت آمریکا قصد دارند مقتدی صدر را ترور کنند.
 آنها قصد دارند با این کار شورش‌های مردمی را ایجاد نمایند.
 همچنین در این آشوبها ، به اعضای سازمان مجاهدین خلق دستور داده شده با زبان فارسی بین مردم عراق صحبت کرده و وانمود کنند که این آشوبها از سوی ایران برنامه ریزی شده است.
 بدین منظور تعدادی از این اعضا از اروپا به پایگاه عین الاسد عراق منتقل شده‌اند.
 این گروه اکنون در حال گذراندن دوره آموزشی برای اجرای این نقشه خطرناک هستند، یعنی طرح ترور سید مقتدی صدر به دست اعضای خود و قربانی کردن تعدادی از آنها پس از ترور.
آنها در نظر دارند در حین آشوب ، تعدادی از این اعضا را دستگیر کرده و با مصاحبه تلویزیونی ساختگی ، آنها را مامورین اطلاعاتی ایران جا بزنند.
 این یک نقشه شیطانی برای ملتهب کردن خیابانهای عراق و ایجاد وضعیتی از هرج و مرج است که منجر به جنگ داخلی می شود.