واکنش دکتر محفوظی نماینده ی آبادان به گزارشات تبلیغاتی منطقه ی آزاد اروند در مراسم افتتاحیه پروژهای های سرمایه گذاری
شوشان : دکتر سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان در واکنش به اخبار تبلیغاتی منتشره ی منطقه آزاد اروند مبنی بر افتتاح پروژه های عمرانی و صنعتی آن سازمان اظهار داشت :
دو سئوال اساسی در این بین مطرح می‌شود:
۱- پروژه های افتتاحی دقیقا در کجا و چه نقطه ای و با چه موضوعی بوده است؟
۲- این پروژه ها چه تعداد نیروی کار و از کجا شاغل نمود؟

پیش تر نیز این نماینده به عملکرد سازمان منطقه ی آزاد و نحوه فعالیت آن انتقادات شدیدی داشته و معتقد است ماحصل نتائج آن در طول این سالها برای مردم آبادان و خرمشهر به جز تورم و سردرگمی و پیچیدگی های تشریفاتی در سیستم اداری آن عائدی نداشته، و لازم است تغییری حقیقی در رویکرد و سیاست مدیریتی آن صورت پذیرد، مضافا این مردم بعنوان ولی نعمت مسئولین و اولین جامعه ی متاثر تحت این سیاست ها و عملکردها ی آن، حق دارند باشفافیت و صداقت کامل، از حقایق مطلع شوند بنابراین لازم‌ است مدیریت محترم آن سازمان جهت تبیین واقعیت ها فورا برای دو سئوال فوق به افکار عمومی پاسخی ارائه دهد و از هرگونه اقداماتی که موجبات توهین به شعور مردم میشود جدا خودداری شود.