دکتر سرمست شوشتری مدیری برای تمام قومیت ها؛ واقع نگر باشیم و منطقی
شوشان : باسلام چه خوب است انسان منطقی و ؛ واقع گرا باشد و برای نیل به اهداف خود پا روی واقعیات نگذارد  وچه شیرین است آنجائ که انسان با شفافیت خط تخریب گران را برملا کند؛  چندی پیش لیستی بلند و بالا از انتصاب های قومیتی برادر ارزشمندآقای دکترحسین سرمست شوشتری منتشرشد ؛ خوب است در کنار آن اسامی این اسامی راهم ببینم و متوجه نگرش تخریب گرایانه باشیم واین متن با هدف تنویر اذهان عمومی منتشر می گردد تا بهتر خط و خطوط را بشناسند 

خانم دکتر مهرنوش ذاکرکیش
معاونت تحقیقات و فن آوری بعنوان یکی از ارکان مهم دانشگاه علوم پزشکی با حکم آقای دکترسرمست شوشتری منصوب شدند ایشان بهبهانی است گفتنی است وی دانشیار دانشگاه است  

دکتر شهنام عسگر پور
معاون آموزشی دانشگاه بعنوان یکی از خطیر ترین معاونت هاست که بختیاری است .گفتنی است ایشان نیز یک استاد تمام دانشگاه است که در دوره قبل یک استادیار در این جایگاه خطیربود


دکتراحمدمشکور نیا 
ریاست بیمارستان سینا متخصص بیماریهای داخلی که از برادران خوب و ارزشمند ؛ علمی و خوش نام عرب زبان ماهستند و با حکم آقای دکترسرمست دراین مرکز درحال خدمت هستند 

آقای احمد عامری مدیریت حقوقی دانشگاه علوم پزشکی که از چهره های خوش نام ؛ علمی ؛ و حقوق دان دلسوز و از برادران عزیز عرب زبان ماهستند که با حکم آقای دکترسرمست دراین جایگاه منصوب شدند 

خانم دکتر شایسته شمی پور پزشک و سرپرست مرکز بهداشت غرب که از خواهران بختیاری ما هستند 

آقای دکتر نجم الدین ساکی دانشیار دانشگاه ؛ خون شناس ؛ چهره ی علمی و زحمت کش دانشگاه علوم پزشکی  درسمت خطیر مدیر امور آزمایشگاه ها و از برادران عزیز عرب زبان ماهستند 

آقای دکتر گنجی معاون غذا و داروی دانشگاه انسانی فعال و کوشا و پاک دست  که در زمان دکتر سرمست شوشتری منصوب شد لر هستند 

آقای دکتر مهدوی (عنافچه) مدیر داروی معاونت غذا و دارو ؛ از داروسازان پیشکسوت ؛ پاک دست و خوش نام این عرصه که پس از انتصاب اقای دکترسرمست دراین جایگاه مهم و خطیر قرار گرفتند و درحال فعالیت هستندایشان عرب هستند و به وجودشان افتخار میکنیم  

آقای دکتر مفید حسین زاده 
متخصص طب اورژانس که با حکم آقای دکترسرمست شوشتری در جایگاه ریاست بیمارستان رازی قرار گرفت از جوانان عزیز شهرآبادان و عرب  هستند که به وجودشان افتخار میکنیم 

جناب آقای صادق ایوز مدیریت منابع نیروی انسانی از برادران عرب هستند که به وجودشان افتخار می کنیم 


آقای دکتر رافتی نوائی متخصص طب اورژانس که از پزشکان فرهیخته ی استان خوزستان هستند ایشان بهبهانی است و با حکم آقای دکترسرمست شوشتری رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شد

استاد بزرگوار جناب اقای دکتر کیخائی دهدزی در بیمارستان شفا ( بقائی ۲) از افتخارات بزرگ مردان بختیاری دانشگاه علوم پزشکی هستند

دکترعلیرضا اسکندری رئیس شبکه بهداشت ماهشهر منصوب شده اقای دکترسرمست یک بختیاری است 

مهندس مرتضی اکبری مدیرشبکه دزپارت با حکم آقای دکترسرمست شوشتری منصوب شد ایشان یک بختیاری است 

دکتر رضا مرادی اشگفتی مدیرشبکه ایذه با حکم آقای دکترسرمست شوشتری منصوب شد ایشان یک بختیاری است 


خانم دکتر امل ساکی از افتخارات دانشگاه که با حکم سرمست شوشتری ریس مرکز درمان از راه دور شد ایشان عرب هستند وبه وجودشان افتخار میکنیم 

جناب آقای امین عموری مدیریت تشکیلات و تحول از برادران عرب ماهستند که به وجودشان افتخار میکنیم 

جناب آقای دکتر ترابی پور ریاست دانشکده بهداشت لر هستند که به وجودشان افتخار میکنیم 

آقای مهندس مهردادشریفی رئیس بیمارستان سلامت با حکم سرمست شوشتری منصوب شد ایشان از برادران بختیاری هستند که سالهاست بعنوان مدیر خوش نام در جایگاه های مختلف فعالیت دارند

و جالب است نگارنده گان مطلب کذائی آیا نمیدانستند یا نمی خواستند بدانند و یا به آنها گفته شده ندانید 

دکتر محمد علوی معاون محترم بهداشت از دوره قبل از آقای دکترسرمست دراین جایگاه منصوب شده است !

دکتر زهرا بزرگ زاده معاون دانشکده پزشکی از دوره قبل از آقای دکترسرمست دراین جایگاه منصوب شده است !

مهندس معلم نیا ؛ مدیرگروه بهداشت محیط از دوره قبل از آقای دکترسرمست دراین جایگاه منصوب شده است !