وضعیت شبکه برق روستای جفیر دو از توابع بخش نیسان

شوشان : تصویر فوق فقط مایه ی تاسف است

۱_ عدم رسیدگی  به توسعه شبکه برق
۲_ عدم کابل گذاری پایه های موجود روستا بیش از دوسال پیگیری و مطالبه گری مورد اهمال قرار گرفته است
مشکلاتی نظیر افت فشار برق بدلیل دوری از شبکه برق و سوختن وسایل برقی همچنین عدم بهرمندی چند خانوار در روستا بدلیل عدم توسعه شبکه همراه داشته است و ادامه وضع موجود و عدم رسیدگی باعث نارضایتی  و  مهاجرت اهالی روستای شهید پرور و مرزی شده است خواهشمند است*
متولیان امر :
فرماندار محترم شهرستان هویزه
مدیریت محترم سازمان برق هویزه
لطفا به مشکلات فوق رسیدگی نمایند