متناسب‌سازی در سه اپیزود
خواست مجلس/ پاسخ دولت / استدلال و راهکار روشن بازنشستگان کشوری و لشکری
شوشان - محمدسعید بهوندی، بازنشسته‌ فرهنگی :
اپیزود اول
مجلس به دولت می‌گوید:
شما بر اساس قانون موظف و مکلف هستی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز به مقدار حداقل 90 درصد ناخالص حکم حقوقی شاغلین همترازشان متناسب‌سازی نمایید و این مرّ قانون بوده و باید توسط شما بصورت کامل و مطلوب اجرا شود.

اپیزود دوم
دولت نیز در پاسخ می‌گوید:
من اجرای قانون را در این خصوص قبول داشته و خود را نیز ملزم به اجرای آن می‌دانم، امّا متاسفانه فعلاً منابع ریالی کافی و پایدار برای این منظور در اختیار ندارم.

اپیزود سوم
بازنشستگان کشوری و لشکری نیز می‌گویند:
فرض می‌کنیم؛ در رسیدن ما به حق و حقوقمان هیچ دلسوزی بجز مجلس وجود ندارد، لذا حال که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علیرغم انکار منبع مالی توسط دولت، همچنان اصرار بر رسیدن ما به حق قانونی‌مان دارند، محل منبعی که دولت موظف است به کمک آن به اجرای متناسب‌سازی مبادرت ورزد را مشخص سازند. زیرا؛ اصرار بر اجرای قانون تنها یک بخش ماجراست و بخش دیگر و مهم آن منبع ریالی کافی برای تحقق بخشیدن به آن خواهد بود. آیا این مجلس دلسوز حاضر است آدرس چنین منبعی را در اختیار دولت بگذارد؟!

این مطلب که مطلب هشتاد و یکم است را نیز همچون هشتاد مطلب قبلی امروز شنبه 1401/6/12 برای 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نمودم. آیا شما بازنشستگان  شریف نیز حاضرید این مطلب را حداقل برای نمایندگان استانتان در مجلس شورای اسلامی ارسال نمایید...؟!