ممنوعیت صید ماهی شوریده در صیدگاه های خوزستان و بوشهر
شوشان ـ  فلامرز مزارعی با اعلام این خبر گفت: براساس بررسی های محققان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید استان خوزستان به منظور بازسازی ذخایر ماهی شوریده و  فصل تخم ریزی این گونه صدور مجوز صید از تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام می شود.

وی در ادامه افزود: هرگونه صید، حمل ادوات و جابجایی این گونه از اول فروردین سال 1402 به مدت یک ماه در کلیه صیدگاه های استان های خوزستان و بوشهر ممنوع اعلام می شود.

مزارعی یادآور شد: یگان حفاظت از منابع آبزی استان خوزستان در راستای رسالت ذاتی خود نسبت به برخورد قانونی با متخلفان و ارجاع به کمیسیون تخلفات صیادی اقدام می نماید.