در آستانه شروع سال تحصیلی جدید 3 ابربحران آموزش و پرورش به شرح ذیل است
شوشان ـ مرتضی حمداوی :

1-بحران مدیران خسته پیر
مدیران پیر و خسته ای که مدیریت را رها نمی کنند بر مدیریت مدارس چنبره زده، فاقد کارایی لازم و همیشه بله قربان گو هستند . مدیرانی که از داده های علوم روز و نظریات جدید علوم تربیتی و روانشناسی بی بهره بوده و در چهل سال پیش سیر می کنند با همان نگاه سنتی می خواهند  مدارس و دانش آموزان نسل جدید (هم عصران نامعاصر)  را تربیت کنند.
وضعیت امروز  دانش آموزان، نتایج امتحانات نهایی و کنکور مدارس دولتی وحتی خاص دولتی، نتیجه عملکرد این  مدیران پیر  وفرتوت است ،تا کی می خواهیم به سیکل باطل جابجایی مدیران پیر ادامه دهیم مشاهدات موجود نشان می دهد که در صد بالایی از مدارس دخترانه و پسرانه مدیرانی پا به سن گذاشته ای دارند که سال ها از زمان بازنشستگی آنها گذشته است چه مدیران خانم و چه آقا و بدون پاسخگویی و بدون نظارت بر عملکرد آنها مدیر مانده اند. جهت روشن شدن مطلب فوق  دو مورد از مدارس خاص دخترانه و پسرانه شهر خود را مدنظر قرار دهید، باید اجازه داد که دیدگاههای نو پای به میدان بگذارند و اقدامات نو انجام دهند.

2-بحران فرسودگی مدارس
فرسودگی مدارس در آ پ بر هیچ کس پوشیده نیست مدارس با قدمت 30و40 سال از زمان احداث بدون بازسازی و تجهیز کماکان در اثر مدیریت ضعیف مسیولین اداره در عدم توانایی  جذب منابع و چانه زنی با مقامات و شورای راهبردی .....وهمچنین  ضعف مدیران منصوب آنها در مدارس فاجعه ای را بزودی رغم خواهد زد

 

3-بحران ناشایسته سالاری
کالیستوکراسی یا ناشایسته سالاری  به سیستمی گفته میشود که احمق ها آن را اداره میکنند و در آن بدترین یا کم صلاحیت ترین شهروندان در مصدر امور قرار میگیرند.برای روشن شدن مطلب به به انتصابات موجود در حوزه ستادی ادارات و مدارس دقت نمایید افراد ضعیف،  کم تجربه ،کوته فکر ،پیر و ناتوان در پست هایی منصوب شده اند که نه تنها شایسته این پستها نیستند بلکه از علوم‌ و تخصص مربوط به این جایگاه نیز بی بهره اند.آمار بالای کلاس ها که خارج از نرم استاندارد، و تا ۴۰ نفر در مدارس ابتدایی و هنرستان ها نتیجه عملکرد ضعیف و کوته فکری همین افراد است