سیدمهدی آلبوشوکه:
شهردار اهواز اعلام کند که قصد کاندیداتوری ندارد
شوشان : سید مهدی آلبوشوکه عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان این مطلب در دیدار با جمعی از مردم اهواز افزود: شهرداری اهواز در دوره های مختلف انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در مسایل سیاسی و یا در حمایت از گروه یا حزب خاصی فعالیت کند.

وی اضافه کرد: وظیفه شهرداری در زمان انتخابات باید معطوف به تمرکز بر حضور حداکثری مردم در این امر مهم و تقسیم ظرفیت های تبلیغی شهر به صورت عادلانه برای همه کاندیداها می باشد.

سید مهدی آلبوشوکه با اشاره به نگرانی مردم در این خصوص بیان کرد: باید به نگرانی مردم پاسخ مناسبی داد و اینجانب از شهرداری محترم جناب آقای موسوی می خواهم که به طور شفاف و واضح به مردم اعلام نمایند که در راستای خدمت به مردم شریف اهواز به شهرداری آمده و قصد و تمایل که کاندیداتوری مجلس ندارند.
وی همچنین افزود : آقای شهردار باید به مردم اطمینان دهند که مصمم به خدمتگذاری در شهرداری و مردم شهر اهواز هستند و از هیچ نامزد یا گروه سیاسی به طور خاص و عام حمایت نمی کنند.